Rada /Council
Rada Fundacji Slawistycznej

Council of the Slavic Foundation

 1. dr hab. GRAŻYNA BOBILEWICZ
 2. prof. dr hab. WOJCIECH JÓZEF BURSZTA
 3. prof. dr hab. JERZY DUMA
 4. dr hab. EWA DZIĘGIEL
 5. dr hab. ANNA ENGELKING
 6. dr MACIEJ FALSKI
 7. dr hab. EWA GOLACHOWSKA
 8. prof. dr hab. KWIRYNA HANDKE
 9. prof. dr hab. IWONA KABZIŃSKA-STAWARZ
 10. dr ELŻBIETA KACZMARSKA
 11. dr hab. HELENA KRASOWSKA
 12. dr BEATA KUBOKOVÁ
 13. prof. dr hab. IRENA MARYNIAK
 14. dr hab. EWA MASŁOWSKA
 15. dr JERZY MOLAS
 16. dr hab. KATARZYNA OSIŃSKA
 17. dr MAŁGORZATA OSTRÓWKA
 1. prof. dr hab. IRYDA PABIS
 2. dr DOROTA PAZIO-WLAZŁOWSKA
 3. dr hab. ROMAN ROSZKO
 4. dr EWA RUDNIK-KARWATOWA
 5. dr ELŻBIETA RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA
 6. dr hab. WANDA SZULOWSKA
 7. dr hab. GRAŻYNA SZWAT-GYŁYBOW
 8. dr JOANNA TABOR
 9. prof. dr hab. HANNA TABORSKA
 10. dr KATARZYNA WASZCZYŃSKA
 11. prof. dr hab. EWA WOLNICZ-PAWŁOWSKA
 12. dr ELŻBIETA WROCŁAWSKA (przewodnicząca rady)
 13. dr hab. KRZYSZTOF WROCŁAWSKI
 14. prof. dr hab. ANNA ZIELIŃSKA
 15. prof. dr hab. JADWIGA ZIENIUK
 16. dr ANNA ŻEBROWSKA