Baza Slawistyczna/Slavic Database

Europa

Belgia

Les Etudes slaves – Bruxelles Université http://www.ulb.ac.be/philo/slavistique/slavistique.html

Białoruś

Centrum badań białoruskiej kultury, języka i literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusihttp://www.imef.basnet.by/
Wydział filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego http://www.philology.bsu.by
Wydział Filologiczny Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego http://phf.grsu.by
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Państwowego w Homlu http://philology.gsu.by/index.php
Wydział filologiczny Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego http://www.brsu.by/div/filologicheskii-fakultet
Instytut Badań Historycznych nad Białorusią http://www.ehu.lt/en/research/research-centers/institute-for-historical-research-on-belarus

Bośnia i Hercegowina

Univerzitet u Sarajevu - Filozofski Fakultet www.ff.unsa.ba
Slavistički komitet, http://www.slavistickikomitet.ba/
Универзитет у Бањој Луци – Филолошки Факултет (Bania Luka) www.filoloski.rs.ba

Bułgaria

Софийски университет "св. Климент охридски" - Факултет по славянски филологии https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_slavyanski_filologii
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" – Филологически Факултет http://slovo.uni-plovdiv.bg; www: http://slavistica.slovo.uni-plovdiv.bg/
Великотърновския Университет "Св. Св. Кирил И Методий" - Филологически Факултет (Veliko Turnovo) http://www.uni-vt.bg/1/?zid=3

Chorwacja

Sveučilište u Zadru – Odjela za kroatistiku i slavistiku (Zadar) http://www.unizd.hr/kroatistika-slavistika/Kontakti/tabid/531/Default.aspx
Sveučilište u Zagrebu – Filozofski fakultet Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti; Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti (Zagrzeb) www: www.ffzg.unizg.hr

Czarnogóra

Univerzitet Crne Gore – Filozofski fakultet (Nikszic) http://www.ff.ucg.ac.me/

Czechy

Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra slavistiky. Sekce polonistiky (Ołomuniec)http://polonistika.upol.cz/
Katedra slavistiky. Filozofická fakulta. Ostravská univerzita v Ostravě http://ff.osu.cz
Ústav slavistiky. Filozofická fakulta. Masarykova univerzita (Brno) http://www.phil.muni.cz/
Katedra středoevropských studií. Filozofická fakulta. Univerzita Karlova v Praze http://kses.ff.cuni.cz
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze www.szkolapolskawpradze.com
Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Karwinie http://nk.pl/school/111251
Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie http://www.gympol.cz/
Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Stanisława Hadyny z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzycyhttp://www.pspbystrice.cz/inne/
Polskie Towarzystwo Artystyczne ARS MUSICA (Czeski Cieszyn), am@arsmusica.cz
Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej (Czeski Cieszyn), ptmrc@atlas.cz
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Republice Czeskiej (Czeski Cieszyn) smp@centrum.cz
Stowarzyszenie obywatelskie Silesia (Czeski Cieszyn) silesia-os@seznam
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki (Czeski Cieszyn) legowicz@rkka.cz
Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej (Czeski Cieszyn) naszagaz@seznam.cz; naszagaz@volny.cz
„Nasza Gazetka" (Czeski Cieszyn) naszagaz@volny.cz
Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne (Czeski Cieszyn) ztf@silesnet.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej (Czeski Cieszyn) kongres@polonica.cz /Projekty/Tacy Jesteśmy
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego Czeski Cieszyn info@pctesin.cz
Scena lalek Bajka (Czeski Cieszyn) bajka@tdivadlo.cz
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej (Czeski Cieszyn) zg@pzko.cz
Gazeta „Zwrot" – miesięcznik regionalny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (dalej PZKO) w Republice Czeskiej (Czeski Cieszyn) zwrot@pzko.cz
Klub Kultury, Towarzystwo użyteczności publicznej (Trzyniec) klubkultury@klubkultury.cz
Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Nieborach (Trzyniec) pzkoniebory@gmail.com

Francja

Centre d'études slaves – Paris Sorbonne www.etudes-slaves.paris-sorbonne.fr/
Université de Strasbourg: Département d'études slaves www.unistra.fr/index.php?id=325‎
Le département d'études slaves de l'université Paris 8 http://www.ufr-langues.univ-paris8.fr/-Etudes-slaves
Centre Européen d'Etudes Slaves - Université de Poitiers etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr
Centres de recherches sur la Russie et les Etudes Slaves http://www.afr-russe.fr/spip.php?article252
CERCEC, EHESS : Centre d'Études des Mondes Russe, Caucasien et Centre-européen http://www.cercec.fr/
CERCS Université Bordeaux III : Collectif d'Etudes et de Recherches sur les Civilisations Slaves http://www.msha.fr/cercs/
CESAL: Centre d'Etudes Slaves André Lirondelle université Lyon III http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/recherche/centres/cesal/
CESC :Centre d'études slaves contemporaines université Grenoble III Stendhal http://www.u-grenoble3.fr/CESC/0/fiche_02__laboratoire/
CRHS : Centre de recherches sur l'Histoire des Slaves Paris I Panthéon Sorbonne http://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/?rubrique6
ENS Lyon - Institut Européen Est-Ouest http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/?lang=fr
Slavica Occitania - Université Toulouse Le Mirail http://w3.slavica-occitania.univ-tlse2.fr/
Centre de Recherches Europes-Eurasie, Institut National des Langues et Civilisations Orientales :http://www.inalco.fr/ina_gabarit_rubrique.php3?id_rubrique=2788
Réseau québécois d'études slaves / Quebec Network for Slavic Studies http://rqes.wordpress.com/
Département d'études slaves Université Aix-Marseille : http://allsh.univ-amu.fr/llc/departement/slave
Département d'études slaves Université de Nantes http://www.flce.univ-nantes.fr/91009/0/fiche___defaultstructureksup/
Institut des Langues et Littératures Slaves Fribourg-Berne http://www.issl.unibe.ch/content/studium/index_fra.html

Grecja

Faculty of Philosophy of Aristotle University – Department of Linguistics - School of Philology (Saloniki)http://www.auth.gr/en/lit
National and Kapodistrian University of Athens – Faculty of Philology – Department for Slavic Studies (Ateny) http://www.slavstud.uoa.gr
University of Macedonia – Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, School of Economic and Regional Studies (Saloniki) http://www.uom.gr/index.php?tmima=8

Litwa

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego http://www.filpol.flf.vu.lt/pl/page/1/1.html

Łotwa

Wydział Studiów rosyjskich i słowiańskich Uniwersytetu Łotewskiego w Rydzehttp://www.lu.lv/eng/faculties/fh/units/slavonic/

Niemcy

Institut für Slavistik (Hamburg) http://www.slm.uni-hamburg.de/ISlav/SlavSemTitel.html
Institut für Slawistik (Berlin) http://www.slawistik.hu-berlin.de/
Institut für Slavistik (Drezno) http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_sprach_literatur_und_kulturwissenschaften/slavistik/zfsl_ordner
Universität Potsdam. Institut für Slavistik slavistik-info@uni-potsdam.de
Ludwig-Maximilians-Universität München. Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Department II, Institut für Slavische Philologie http://www.slavistik.uni-muenchen.de/index.html
Institut für Slavistik (Lipsk) http://www.uni-leipzig.de/~slav/
Institut für Slavistik (Bonn) www.ifk.uni-bonn.de/institut/slavistik
Ruhr-Universität Bochum. Lotman-Institut. Seminar für Slavistik/ www.lotman.rub.de
Abteilung für Slavistik (Bonn) www.ifk.uni-bonn.de/institut/slavistik
Academia Baltica (Lubeka) www.academiabaltica.de
Universität des Saarlandes (Saarbrücken) http://www.slavistik-portal.de/ http://www.slavistik-portal.de/zeitschriften.html
Deutsch-polnische Landkarte http://deutsch-polnische-landkarte.info/?p=1534&lang=pl
Instytut Łużycki – Serbski institut – Sorbisches Institut www.serbski-institut.de
Rěčny centrum WITAJ / Witaj Sprachzentrum www.witaj-sprachzentrum.de
Institut za sorabistiku - Institut für Sorabistik - Universität Leipzig www.uni-leipzig.de/~sorb/
Domowina www.domowina.de
Załožba za serbski lud/Stiftung für das sorbische Volk www.stiftung.sorben.com
Serbska Kulturna Informacjia Budyšin: http://ski.sorben.com/
Serbska kulturna informacija "Lodka" Chośebuz http://www.lodka.sorben.com/
Serbski Kulturny centrum SKC Slepo: http://www.sorb-kulturzentrum.de/
Ludowe Nakładnistwo Domowina: http://www.domowina-verlag.de/
Serbske ewangelske towarstwo z.t.: http://www.sorbischer-evangelischer-verein.de/j2009/index.php
Literarny konopej – forum serbskich pisacych: http://www.literarny-konopej.de/

Polska

Instytut Slawistyki PAN http://ispan.waw.pl/default/pl/
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UO http://www.ifw.uni.opole.pl/shownews.php?lang=pl&m=1
Forum Slawistyczne http://www.slavic.amu.edu.pl/forum-slawistow/
Slawistyka UJ http://www.ifs.filg.uj.edu.pl/
Instytut Filologii Słowiańskiej US http://www.slaw.us.edu.pl/
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej US http://www.ifw.us.edu.pl/
Zespół Filologii Wschodniosłowiańskich UWM http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/instytut
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG http://www.fil.ug.edu.pl/pl/instytuty--filologii_wschodnioslowianskiej/
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/
Instytut Filologii Słowiańskiej UMKhttp://www.ifs.umk.pl/
Instytut Filologii Słowiańskiej UWr http://www.ifs.uni.wroc.pl/
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCShttps://umcs.lublin.pl/slowianska
Instytut Filologii Słowiańskiej USz http://www.wf.univ.szczecin.pl/ifskontakt
Instytut Filologii Słowiańskiej UJ http://www.ifs.filg.uj.edu.pl/
Instytut Filologii Słowiańskiej KUL http://www.kul.pl/instytut-filologii-slowianskiej-aktualnosci,art_3841.html
Instytut Slawistyki Zach. i Połud. UW http://www.iszip.uw.edu.pl/
Katedra Slawistyki Południowej UŁ http://www.slavica.uni.lodz.pl/
Katedra Filologii Slowiańskiej UAM http://www.slavic.amu.edu.pl/
Instytut Filologii Rosyjskiej UW http://www.ir.uw.edu.pl/
Katedra Slawistyki UG http://www.slawistyka.fil.ug.edu.pl/
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW http://www.ksi.uw.edu.pl/
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie www.kaszubi.pl
Instytut Kaszubski w Gdańsku www.instytutkaszubski.pl
Kaszëbskô Jednota | Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej www.kaszebsko.com/
Nasze Kaszuby: Pomorski portal społecznościowy www.naszekaszuby.pl
Kaszuby.info.pl: www.kaszuby.info.pl
E-Kaszuby.pl: http://www.e-kaszuby.pl
Kaszuby bez barier: www.kaszubybezbarier.pl
Centrum Kultury Kaszubskiej: http://www.centrum-kaszubskie.pl
Kaszubski Instytut Rozwoju www.kir.org.pl
Kaszubski Uniwersytet Ludowy www.kul.org.pl
Klub Studencki Pomorania www.pomorania.pl
Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich (ZYMK) http://www.zymk.net/
Biblioteka Internetowa Rastko-Kaszuby http://www.rastko.net/rastko-ka/
Czëtnica (Internetowa Czytelnia Dzieł Kaszubskich) http://www.czetnica.org/
Kochać Kaszuby (Fotoblog Marka Wantoch-Rekowskiego) http://wotoch.bloog.pl/
Kaszubski przez śpiew! (strona Tomasza Fopke) http://www.fopke.pl/
Serwis kaszubia.com: http://kaszubia.com
Rada Języka Kaszubskiego (Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka) http://www.kaszubi.pl/o/rjk/
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej (Wejherowo) http://www.muzeum.wejherowo.pl/

Republika Macedonii

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје - Филолошки факултет „Блаже Конески"http://www.flf.ukim.edu.mk
Македонски јазик и јужнословенски јазици http://www.flf.ukim.edu.mk/Default.aspx?alias=www.flf.ukim.edu.mk/makedonski
Македонска книжевност и јужнословенски книжевности http://www.flf.ukim.edu.mk/Default.aspx?alias=www.flf.ukim.edu.mk/makkniz
Macedonian Academy of Sciences and Arts http://www.manu.edu.mk/

Rosja

Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk http://www.inslav.ru/
Instytut Filozofii Białoruskiej Akademii nauk http://philosophy.by/ru/index.htm
Katedra Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie w Petersburgu http://philarts.spbu.ru/structure/sub-faculties/kafedra-slavyanskoi-filologii/kafedra-slavyanskoi-filologii
Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im Łomonosowa w Moskwiehttp://www.philol.msu.ru/~slavphil/index.html

Rumunia

Związek Polaków w Rumunii http://www.dompolski.ro
Uniwersytet w Bukareszcie filologia rosyjska i słowiańskahttp://www.unibuc.ro/depts/limbi/filologie_rusa_si_slava/index.php

Serbia

Универзитет у Београду – Филолошки факултет Катедра за славистику www: www.fil.bg.ac.rs
Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet www: http://www.ff.uns.ac.rs E-mail: dekanat@ff.uns.ac.rsSlavistika: www: http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/odseci/fakultet_odseci_slavistika.html

Słowacja

Instytut Slawistyki Jana Stanisława Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława http://www.slavu.sav.sk,
Słowacka Akademia Nauk www.urad.sav.sk,
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Bańskiej Bystrzycy http://www.fhv.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/centrum-polskeho-jazyka-a-kultury/
Katedra slovanských filológií (Bratysława) http://www.fphil.uniba.sk/
Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied. Katedra slovanských jazykov (Bańska Bystrzyca)http://www.fhv.umb.sk/
Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky (Preszow) www.unipo.sk/filozoficka-fakulta
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky Katedra slavistikyhttp://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/iruas/katedry/slavistika
Uniwesytet M.Bela, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Europejskich Studiów Kultury i Języków Słowiańskich/Lektorat j.polskiego/ Klub Polski (Bratysława) nam.SNP 27, 811 01 Bratislava, Słowacja; kier.Katedry PaedDr. Helena Balintova
adres korespondencyjny: Polski Klub ul. Kosicka 52, 821 09 Bratislava dutkova.advocat@nextra.sk
Klub Polski – Stowarzyszenie Polaków i Ich Przyjaciół na Słowacji nam.SNP 27, 814 49 Bratislava, Słowacja Irena Cigań oknolidernitra@azet.sk
Klub Polski Ryszrd Urbański – VANCARGO, ul. Kragujewska 4, 010 01 Zilina, Słowacja klubpolski@zoznam.sk
Klub Polski Rejon Nitra nam SNP 27, 81101 Bratislawa, Słowacja Greguśkova Romana dudkova.@.nextra.sk
Gazeta „Monitor Polonijny"-miesięcznik społeczno-kulturalny Polaków w republice Słowackiej 930 41 Kvetoslavov 162, Słowacja red.nacz. Małgorzata Wojcieszyńska monitorp@orangemail.sk.
Obćanske Zdrużenie POLONUS Rudnaya 105, PO BOX 29, 010 01 Źilina, Slovakia ing. Katarzyna Bielik, prezesozpolonus@gmail.com

Słowenia

Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta Oddelka za slavistiko http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Oddelki/Oddelek-za-slavistiko.aspx
Univerza na Primorskem – Fakulteta za humanistične študije Oddelek za slovenistiko www.fhs.upr.si

Szwajcaria

Section de langues et civilisations slaves et de l'Asie du Sud Université de Lausanne http://www.unil.ch/slas

Ukraina

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. Katedra Filologii Polskiej www.franko.lviv.ua
Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny-Politechnika Doniecka. Polski Wydział Techniczny-PWT.http://www.donntu.edu.ua/pwt; http://vk.com/club603535
Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. Skoworody. Katedra Ukrainistyki i lingwodydaktyki (Charków) http://hnpu.edu.ua
Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie http://polonia.kharkov.ua
Alfred Nobel University Dnipropetrovs'k / The Foreign Language Department www.duep.edu
Uniwersytet Narodowy "Akademia Kijowsko-Mohylańska". Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Słowiańskiego (Kijów) http://www.ukma.edu.ua/
Czerkaski Narodowy Uniwersytet imienia Bohdana Chmielnickiego. Instytut Jezyków Obcych, Katedra Teorii i Praktyki Przekładu (Czerkasy) http://www.cdu.edu.ua
http://www.nniim.cdu.edu.ua
Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka I Kultury Polskiej (Drohobycz)http://www.znpu.com.ua/
Szkoła Języka Polskiego. Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Tarnopoluhttp://szkolapolskaintarnopol.wordpress.com/
Instytut Slawistyki Lwów http://lnu.edu.ua/slavistyka/

Wielka Brytania

University of Cambridge Faculty of Modern and Medieval Languages Department of Slavonic Studies. (Cambridge) Email: slavon@hermes.cam.ac.uk
The University of Nottingham Department of Russian and Slavonic Studies (
University of Leeds. School of Modern Languages & Cultures. Slavonic Studieshttp://www.leeds.ac.uk/arts/info/20058/
The University of Manchester. School of Arts, Languages and Cultures http://www.alc.manchester.ac.uk/subjects/russian/
University College London. The UCL School of Slavonic and East European Studies http://www.ucl.ac.uk/ssees/
University of Sheffield Russian and Slavonic Studies http://www.sheffield.ac.uk/russian

Ameryka

Kanada

Centre for Ukrainian Canadian Studies http://umanitoba.ca/centres/ukrainian_canadian/
Canadian Association of Slavists http://www.ualberta.ca/~csp/cas/
Department of Slavic Languages and Literature http://www.utoronto.ca/slavic/

USA

American Association of Teachers of Slavic and East European Languages www.aatseel.org
Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies www.aseees.org
Department of Russian and Slavic Studies. University of Arizona http://russian.arizona.edu/
Department of Slavic and Eurasian Studies http://www.utexas.edu/cola/depts/slavic/
Department of Slavic Languages. Brown University http://www.brown.edu/Departments/Slavic_Languages/
Slavic Languages and Literatures http://www.slavic.pitt.edu/
Ukrainian Research Institute. Harvard University http://www.huri.harvard.edu/
Department of German and Slavic Studies (Tulane)library.tulane.edu/collections/policies/russian
Department of Slavic Languages and Literature http://ccat.sas.upenn.edu/slavic/
Department of Slavic Languages and Literature http://slavic.uchicago.edu/
Department of Slavic Languages and Literature http://www.slavic.northwestern.edu/

Azja

Japonia

The Japan Council for Russian and East European Studies http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/index-e.html [SlavicResearch Center] http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/jcrees/index-e.html