16 października 2017 roku (22:57)

 

Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy

15 października 2017 roku (22:52)

Fundacja Slawistyczna wraz z Instytutem Slawistyki PAN oraz Wydziałem Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają na II konferencję naukową z cyklu

Antropologiczno-językowe wizerunki duszy
w perspektywie międzykulturowej
na temat:
Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy,

która odbędzie się w Warszawie w dniach 19–21 października 2017 roku

program
Streszczenia referatów

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "Dusza w aksjosferze - aksjosfera duszy" - zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę


Transmisja na żywo z obrad konferencji:
mms://maxmediastream.com/SoulA 
mms://maxmediastream.com/SoulB 
mms://maxmediastream.com/SoulC 
(litery na końcu linków odpowiadają oznaczeniom sal)

 

Zapraszamy na międzynarodową konferencję

22 września 2017 roku (0:58)

Zapraszamy na międzynarodową konferencję

pt. " Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postsekularnej."

16-17 października, Warszawa

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: http://postsecularstudies.pl/Program-konferencji.htmlx 

OBCE/SWOJE II. MIASTO I WIEŚ W KULTURZE...

12 września 2017 roku (14:00)


Z przyjemnością informujemy, że ukazała się monografia zbiorowa Obce/swoje II. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy pod redakcją Katarzyny Glinianowicz i Katarzyny Kotyńskiej, dofinansowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz Fundację Slawistyczną.
Współautorami tomu są antropolodzy, językoznawcy i literaturoznawcy z Białorusi, Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy; wśród nich badaczka z Instytutu Slawistyki PAN dr Iwona Bielińska-Gardziel. Kluczowym zagadnieniem podejmowanym przez autorów jest pytanie o strategie wartościowania, opisywania, oswajania miasta i wsi, a także ich podobieństwa i różnice w wybranych paradygmatach kulturowych.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, którą w formie e-booka można pobrać na stronie wydawnictwa: http://www.wydawnictwoscriptum.pl/obceswoje-ii-miasto-i-wies-w-kulturze-bialorusi-polski-rosji-ukrainy-p-214.html 

 

NEKROLOG

9 sierpnia 2017 roku (7:01)


Z głębokim smutkiem żegnamy 

śp. Violettę Koseską-Toszewą,

Profesor zwyczajną, doktor honoris causa
Bułgarskiej Akademii Nauk,

długoletnią pracownicę Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk,

kierowniczkę Zespołu Lingwistyki Korpusowej
i Semantyki IS PAN,


wybitną polską uczoną, językoznawczynię, slawistkę, bułgarystkę, rusycystkę, znakomitą organizatorkę współpracy naukowej z wieloma krajami, twórczynię uznanych w świecie teorii z pogranicza językoznawstwa i logiki, niedoścignioną mistrzynię i nauczycielkę wielu slawistów, członkinię honorową Bułgarskiej Akademii Nauk oraz licznych gremiów naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN.

Profesor Violetta Koseska-Toszewa była autorką i współautorką ponad 500 prac naukowych, w tym wielotomowego dzieła o przełomowym znaczeniu teoretycznym „Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska". Przez wiele lat była redaktorką naczelną czasopisma „Cognitive Studies – Études Cognitives", a także serii wydawniczych „Studia gramatyczne bułgarsko-polskie" oraz „Semantyka i konfrontacja językowa". Kierowała zespołem polskich naukowców w europejskich projektach badawczych MONDILEX (Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources) oraz CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure).

Uhonorowana najwyższymi polskimi i bułgarskimi orderami i odznaczeniami:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, najwyższym odznaczeniem naukowym Bułgarskiej Akademii Nauk – Złotą Odznaką im. Marina Drinowa ze Wstęgą oraz Złotą Odznaką Instytutu Języka Bułgarskiego im. Profesora Lubomira Andrejczina, a także medalami „100 lat Bułgarskiej Akademii Nauk Marin Drinow" i „50 lat Slawistyki w Polskiej Akademii Nauk".

Profesor Violetta Koseska-Toszewa była uczoną podejmującą trudne i niekonwencjonalne wyzwania, posiadającą dar odwagi i otwartości. Była zarazem człowiekiem o niepowtarzalnej osobowości, wywierającym żywy i inspirujący wpływ na otaczających ją uczniów, kolegów i przyjaciół. Będzie nam Jej bardzo brakowało.

Ostatnie pożegnanie z Profesor Violettą Koseską-Toszewą odbędzie się 10 sierpnia br o godz.12.00 w Cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie przy ul. Wolskiej 138/140 (Dolny Kościół).

 

BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI (CZ. 2)

1 sierpnia 2017 roku (15:54)

By pobrać PROGRAM Bukowińskiego Festiwalu Nauki cz. 2 kliknij w obrazek z boku.

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

5 lipca 2017 roku (15:59)

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,
Fundacja Slawistyczna
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego,
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytet Warszawski
mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową
Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich
w świetle myśli postsekularnej,
która odbędzie się w dniach 16–17 października 2017 roku

w Warszawie,

zaproszenie