XXIV KONFERENCJA POLSKO-CZESKA

19 września 2014 roku (14:52)

XXIV KONFERENCJA POLSKO-CZESKA
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze
pod patronatem JM Rektora UW

Czuć, rozumieć, postrzegać – pojęcia, wyrażenia i ich użycia
Cítit, rozumět, vnímat – pojmy, výrazy a jejich užití

*

Wojna – retoryka walki/Válka – rétorika boje

Warszawa, 29-30 września 2014
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Ul. Krakowskie Przedmieście

program ...

 

Zaproszenie na wykład

19 września 2014 roku (14:43)

Instytut Filologii Romańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego


zaprasza

na wykład Cliffa Goddarda

"Semantic primes and molecules: New keys for unlocking the secrets of the mind"
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

24 września 2014 r., Wrocław

więcej ...

 

Zaproszenie do lektury

14 września 2014 roku (16:23)

Pięć i pół miliona mieszkańców, zaledwie dwadzieścia jeden lat odrębnej państwowości i narodowy kompleks niższości. Co tak naprawdę wiemy o naszym południowym sąsiedzie? 18 września ukaże się książka „Kompleks słowacki" Rudolfa Chmela, która całkowicie zmieni nasze wyobrażenia o Słowakach.


Słowacja, sąsiad nam najmniej znany, jawi się wielu jako kraj bez właściwości, nie charakteryzujący się niczym. Tymczasem wciąż zmaga się ona z brzemieniem historii i tysiącletniego istnienia bez własnego państwa. Wyrazem tego jest cechująca Słowację niejednoznaczność i rozdarcie między megalomanią a kompleksem niższości.

Rudolf Chmel zabiera odważny głos w dyskusji o tożsamości słowackiej i środkowoeuropejskiej w ogóle. Zebrane w tomie eseje to wielowątkowa opowieść o kraju, który wciąż przepracowuje swoją historię i nieustannie walczy z własnymi ograniczeniami. Autor omawia kluczowe zagadnienia słowackiej narracji tożsamościowej, uwzględniając różne perspektywy: historyczną, polityczną i literacką. Znajomość przeszłości Chmel uznaje bowiem za klucz do zrozumienia współczesnych zachowań politycznych, a w pisarzach i intelektualistach upatruje nadziei na uporanie się z narodowymi traumami i kompleksami.

Wykład Michaiła Kasjanowa na Uniwersytecie Warszawskim

8 września 2014 roku (18:11)

 

Uniwersytet Warszawski p1240819m
oraz
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

serdecznie zapraszają
na wykład

ROSJA DZIŚ I JUTRO,
który wygłosi

MICHAIŁ KASJANOW

16 września 2014 r., godz. 18:00

Budynek Starej Biblioteki UW, Sala Audytoryjna
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

 

 

Dialog pokoleń

2 września 2014 roku (14:55)

Towarzystwo Kultury Języka
oraz
Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW

serdecznie zapraszają do udziału
w I konferencji naukowej pt. "Dialog pokoleń",
która odbędzie się 19-20 listopada 2014 roku w Warszawie.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu badawczego Dialog pokoleń (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury nr 49691/14/A1) i będzie poświęcona zróżnicowaniu pokoleniowemu polszczyzny zarówno dawnej, jak i współczesnej. Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku.

 

Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog

12 sierpnia 2014 roku (16:46)

Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe
przy Instytucie Filologii Rosyjskiej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza
na V Konferencję Młodych Naukowców

Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog

27-28 listopada 2014 roku,
Obrzycko (Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku)

więcej informacji

ankieta

 

Język i Kultura w Budowaniu Relacji Międzynarodowych

23 lipca 2014 roku (0:04)

INSTYTUT NEOFILOLOGII PWSZ CHEŁM 

zaprasza do udziału

w Dziewiątej Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji

"Język i Kultura w Budowaniu Relacji Międzynarodowych"


Chełm, 1-2 grudnia 2014 roku

więcej..