BIAŁORUSKO-POLSKIE STOSUNKI KULTUROWO-JĘZYKOWE: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

12 lipca 2016 roku (18:08)

Narodowa Akademia Nauk Białorusi
Centrum Badań nad Białoruską Kulturą, Językiem i Literaturą
Instytut Językoznawstwa im. Jakuba Kołasa
oraz
Instytut Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają do wzięcia udziału w

Międzynarodowej konferencji naukowej

„BIAŁORUSKO-POLSKIE STOSUNKI KULTUROWO-JĘZYKOWE:
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

która odbędzie się w Mińsku 4–5 października 2016 roku

Informacja po polsku             Informacja po białorusku

 

WSPÓŁCZESNA SLAWISTYKA W PRZESTRZENI CYFROWEJ

3 lipca 2016 roku (18:13)

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Grupa robocza „Slawistyka cyfrowa" konsorcjum DARIAH-PL

mają zaszczyt zaprosić na

międzynarodową konferencję naukową

Współczesna slawistyka w przestrzeni cyfrowej

Warszawa, 5-6 września 2016 r.

Konferencja SYMPOSIUM ETYMOLOGICUM. ŚLADAMI MYŚLI ETYMOLOGICZNEJ

23 maja 2016 roku (9:23)

Program 

międzynarodowej konferencji naukowej


Symposium Etymologicum


Śladami myśli etymologicznej
W stulecie urodzin wybitnego slawisty i etymologa Profesora Franciszka Sławskiego


Kraków, Collegium Maius, 25–27 maja 2016 r.

program

 

Słowa-klucze 2016

4 maja 2016 roku (13:18)

Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW oraz Instytut Germanistyki UW zapraszają na konferencję pt. „Słowa-klucze 2016", która odbędzie się w dniach 20-21.10.2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim.


Konferencja poświęcona jest słowom-kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym:
* statystykę językoznawczą
* językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną
* medioznawstwo
* leksykologię i leksykografię.

Zaproszenie na konferencje

2 maja 2016 roku (21:16)

Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej IFG UŚ
Zakład Literatur Słowiańskich IFS UŚ
Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka
Biblioteka Śląska
serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej:
Polsko-łużycko-niemieckie kontakty kulturalne
Katowice, 07.-08.10.2016

Więcej informacji

 

Mniejszości w Czechach, Czesi wobec mniejszości

13 marca 2016 roku (18:08)

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
i
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na
międzynarodową konferencję naukową
„Mniejszości w Czechach, Czesi wobec mniejszości",
która odbędzie się w Warszawie, 7 października 2016 roku.

Call for Papers

 

IV Ogólnopolską Konferencję Naukową: Kultura i metoda

1 marca 2016 roku (19:06)

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na
IV Ogólnopolską Konferencję Naukową: Kultura i metoda,
pt. Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem,
która odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r.
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa