Fantastyka w kulturze radzieckiej i rosyjskiej

23 maja 2014 roku (15:13)

Instytut Wschodni
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ma przyjemność zaprosić
studentów i doktorantów wszystkich specjalności
na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję
„Fantastyka w kulturze radzieckiej i rosyjskiej".

Konferencja odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2014 roku w Sali Senatu UAM w Collegium Minus na ul. Wieniawskiego 1.

Sprawozdanie z konferencji

22 maja 2014 roku (17:07)

W dniach 12-13 maja 2014 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja Konstrukcje i destrukcje tożsamości V. Granice stare i nowe zorganizowana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Slawistyczną. W tym roku uwaga badaczy skupiła się na problemie starych i nowych granic, i konstrukcjach i destrukcjach tożsamości wynikających z ich zmian. Ponieważ tak zarysowany temat wymaga interdyscyplinarnego podejścia, dlatego w konferencji wzięli udział literaturoznawcy, językoznawcy, antropolodzy i socjolodzy i historycy z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Czech i Niemiec.

Promocja książki Agnieszki Kościańskiej

21 maja 2014 roku (19:39)

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na

promocję książki Agnieszki Kościańskiej

Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce,

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

czwartek, 29 maja, godz. 18:00
Pracownia Duży Pokój, ul. Koszykowa 24/12

Dzieje Polski – co to znaczy?

20 maja 2014 roku (19:26)

Dyrekcja Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
zaprasza na wykład publiczny z cyklu
Mamy wspólną historię

27 maja 2014 r. (wtorek), godz. 16.3o
prof. dr hab. Andrzej Nowak
Dzieje Polski – co to znaczy?
Instytut Historii PAN
Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31
sala im. Lelewela, II piętro

Conference Invitation

19 maja 2014 roku (15:43)

"Science and Education" foundation and its partners kindly invite you to take part in the scientific events that we are holding in Elenite Holiday Village, Bulgaria during 2014. All the papers presented will be published in open access online journals, part of International Scientific Publications (www.scientific-publications.net).

Otwarte zebranie naukowe

18 maja 2014 roku (20:30)


Referat
Dr Elżbieta Janicka

Temat:
Wobec eksterminacji. Koncepcja polskiego doświadczenia
Zagłady jako traumy w świetle rewizji dotychczasowych kategorii opisu
w komunizm w Polsce

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1 (sala seminaryjna, parter)
3 czerwca 2014 r. godz. 16:00

 

SPOŁECZNO-KULTUROWE KONTEKSTY PRAKTYK JEDZENIOWYCH

16 maja 2014 roku (15:30)

seminarium naukowe
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Serdecznie zapraszamy na nasze kolejne spotkanie, które odbędzie się
29 maja (czwartek) o godz. 10.30
w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, w sali 154
Dr hab. Urszula Jarecka (IFiS PAN) wystąpi z referatem:
"Luksusowe jedzenie w polskiej świadomości potocznej: demokratyzacja i elitarność"