Tożsamość Słowian dawniej i dziś...

28 kwietnia 2014 roku (21:20)

Instytut Slawistyki PAN
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
Fundacja Slawistyczna

 

zapraszają
na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową

 

"Tożsamość Słowian dawniej i dziś:
język, kultura, literatura w badaniach młodych slawistów"

 

8-9 maja 2014 r., Warszawa, Pałac Staszica
(Nowy Świat 72)

program konferencji...

 

Tabu w kinie, telewizji i nowych mediach

25 kwietnia 2014 roku (11:25)

Zakład Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz

Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

zapraszają do udziału

w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Tabu
w kinie, telewizji i nowych mediach

Szczecin 23-24 października 2014

więcej informacji i formularz zgłoszenia

 

Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej

23 kwietnia 2014 roku (14:10)

Zapraszamy na konferencję Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej Kraków 22-23 maja 2014 r.

Program konferencji

Otwarte zebranie naukowe

17 kwietnia 2014 roku (21:47)

OTWARTE
ZEBRANIE NAUKOWE


Referat Dr hab. Jadwiga Wajszczuk, prof. UW


Temat:
Polskie spójniki. System i podsystemy


Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1 (sala seminaryjna, parter)
6 maja 2014 r. godz. 16:00

 

Trzecie seminarium dla językoznawców

15 kwietnia 2014 roku (21:24)

Seminarium naukowe dla językoznawców


pt. „Założenia teoretyczne współczesnej lingwistyki",
prowadzone przez dr hab. Jadwigę Wajszczuk, prof. UW

 

Trzecie spotkanie, zatytułowane „Co robimy mówiąc? Johna Austina teoria czynności mownych",
odbędzie się 24.04.2014 roku o godzinie 11.00 (czwartek)
w Pracowni Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie, przy ul. Jaracza 6/12

Do uczestnictwa w seminarium zapraszamy wszystkich językoznawców i zainteresowanych niejęzykoznawców; także doktorantów.
Adiunktów i asystentów z Zakładu Językoznawstwa prosimy o potraktowanie uczestnictwa w seminarium jako obligatoryjnego.

Pracownikom spoza Warszawy Instytut zapewni zwrot kosztów podróży; prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu po delegacje.

 

Problematyka edukacji mniejszościowej w Polsce

11 kwietnia 2014 roku (11:32)

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami
zaprasza na


XIX Seminarium Śląskie
pt. "Problematyka edukacji mniejszościowej w Polsce"
24-27 września 2014 r., Opole

więcej...

formularz

 

Otwarte posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

10 kwietnia 2014 roku (21:44)

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

zapraszamy na uroczyste otwarte posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, podczas którego Pani Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej zostanie wręczona dedykowana Jej księga prac językoznawczych.
Spotkanie rozpocznie się 14 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11.30 w sali 043 w tzw. starym budynku przy ul. Dewajtis 5.