Seminarium naukowe dla językoznawców

6 marca 2014 roku (10:13)

Seminarium naukowe dla językoznawców
pt. „Założenia teoretyczne współczesnej lingwistyki",
prowadzone przez dr hab. Jadwigę Wajszczuk, prof. UW

Drugie spotkanie, zatytułowane „Struktura tematyczno-rematyczna. Studium problemu" odbędzie się 27.03.2014 roku o godzinie 11.00 (czwartek)
w Pracowni Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie, przy ul. Jaracza 6/12

OTWARTE ZEBRANIE NAUKOWE

5 marca 2014 roku (10:11)


Referat Prof. dr hab. Jerzy Duma


Temat:
Osobliwości nazewnictwa
Pomorza Zachodniego


Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1 (sala seminaryjna, parter)
1 kwietnia 2014 r. godz. 16:00

 

NAGRODA - Lubuski Wawrzyn Naukowy

4 marca 2014 roku (10:18)

Dr hab., prof. Instytutu Slawistyki PAN – Anna Zielińska została nagrodzona „Lubuskim Wawrzynem Naukowym". To prestiżowa nagroda przyznawana od 2006 roku książkom o tematyce regionalnej, dotyczącym Środkowego Nadodrza lub obecnego województwa lubuskiego. Prof. Anna Zielińska otrzymała ją za swoją najnowszą pracę – „Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim" (wyd.: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2013).

Oblicza postpamięci

26 lutego 2014 roku (11:49)

Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
zaprasza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej


OBLICZA POSTPAMIĘCI
6 marca 2014 r., godz. 9.00 "Dom Polonii", Rynek Główny 14

http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/postpamiec

 

IV Międzynarodowa Konferencja Pragmalingwistyczna

Dodano 11 godziny 34 min. temu

Zakład Języków i Kultur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Szczecińskiego


serdecznie zaprasza filologów różnych specjalności
(polonistów, slawistów, germanistów, anglistów, romanistów itd.)

IV Międzynarodową Konferencję Pragmalingwistyczną

 

"KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA.
LEKSYKA. SEMANTYKA. PRAGMATYKA"

10-12 kwietnia 2014 r.
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie

więcej informacji...

formularz zgłoszeniowy

Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego

17 lutego 2014 roku (16:04)

Spotkanie naukowe stanowi wydarzenie towarzyszące Biennale w Wenecji Cieszyńskiej. Biennale w Wenecji Cieszyńskiej to wydarzenie cykliczne (którego I edycja miała miejsce w 2012 roku) o charakterze międzynarodowym i transgranicznym. Działanie oparte jest na idei upowszechniania kultury poza centrami kulturalnymi i gospodarczymi przyjmując postać wzajemnego poznawania kultury i sztuki (głównie Polski i Czech) w szczególności w zakresie sztuk wizualnych (malarstwo, rzeźba, grafika, video, performance i innych) a także muzycznych i poetyckich. Projektowana konferencja ma na celu stworzenie pola na naukową refleksję nad znaczeniem sztuki w przestrzeni publicznej wraz z jej wartością dla społecznego i kulturowego kapitału. Udział w wymianie doświadczeń i pozycji badawczej przewidziany dla reprezentantów świata sztuki jak i historyków i krytyków sztuki, estetyków, animatorów życia kulturalnego jak i reprezentantów władz samorządowych.

 

Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych

14 lutego 2014 roku (16:13)

Sekcja Metodologii Badań Społecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają do udziału
w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji pt.


TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PROBLEMY BADAŃ TEKSTÓW PISANYCH,


pierwszej z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane.
6-7 listopada, Łódź.

więcej...