aktualności 6.09.2013

6 września 2013 roku (0:00)

Nabory na konferencje:

 • 1. Konferencja „Kultura książki w dawnej Bułgarii”
 • 2.Konferencja „Czeskie imaginarium”


Konferencje

 • 1. Konferencja „Gwara i tekst”
 • 2. Konferencja „Romantyzm użytkowy. Długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej”

Wydarzenia i zgłoszenia 15.02.2013r.

Dodano 8 godziny 0 min. temu

Wydarzenia

 • Wykłady Otwarte X Szkoły Wschodniej

 • Zaproszenie na otwarte zebranie naukowe 

 • Konwersatorium „Mniejszości językowe i etniczne”

 • Monodram „Matka Mejra i jej dzieci”

 • 9. Festiwal Kina Bułgarskiego

 

 

 • Zgłoszenia aplikacji na konferencję
  „Słowo we współczesnych dyskursach”

Nabór na konferencje 8.02.2013r.

14 lutego 2013 roku (0:02)
 • Nabór zgłoszeń na konferencję „Rosja w dialogu kultur. Literatura, język, folklor, idee”
 • Nabór zgłoszeń na konferencję „Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania”
 • Nabór zgłoszeń na Spotkanie Badaczy Historii Języka
 • Nabór na konferencję „Horyzonty języka III”

Wydarzenia i nabory na konferencje 1.02.2013r.

2 lutego 2013 roku (15:13)

Wydarzenia

 • Wystawa „Tradycja obchodów Święta Niepodległości”
 • Konferencja „Polska-Kazachstan: o dialogu międzykulturowym”
 • Wystawa fotograficzna „Lipowanie. Kultura religijna staroobrzędowców z Budziaku”

 

Nabory na konferencje

 • Nabór zgłoszeń na konferencję „Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego”
 • Nabór zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową pt.: „Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie?”
 • Nabór zgłoszeń na konferencję  „Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej”

Zaproszenie na konferencje Wartosci w swiecie slowianskim

22 stycznia 2013 roku (2:29)

Konferencja Wartości w świecie słowiańskim

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW oraz Fundacja Slawistyczna zapraszają w dniach 22 -23 kwietnia 2013 na międzynarodową konferencję naukową pod tytułem Wartości w świecie słowiańskim z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości . 

 Pobierz zaproszenie na konferencje

Pobierz formularz

Konferencja naukowa i nabory 18.01.2013r

20 stycznia 2013 roku (22:22)

Konferencja

 • Konferencja naukowa „Gloria Victis 1863 - 2013 - Studencka Konferencja Naukowa w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego”

 

Nabór na konferencje

 • Nabór na konferencję „PRZYSZŁOŚĆ JĘZYKOZNAWSTWA – JĘZYKOZNAWSTWO PRZYSZŁOŚCI. Konferencja jubileuszowa Instytutu Języka Polskiego PAN”
 • Nabór zgłoszeń na konferencję „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989”
 • Nabór zgłoszeń na X Studencko-doktorancką Interdyscyplinarną Sesję Humanistyczną

Wydarzenia i nabory na konferencje 11.01.2013

11 stycznia 2013 roku (22:34)

Wydarzenia:

 • 2.Festiwal „Oko na Bałkany”
 • Seminarium naukowe „Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschodniej i południowo-wschodniej”

 

Nabory na konferencje:

 • Nabór zgłoszeń na konferencję „POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE KONTAKTY JĘZYKOWE, LITERACKIE, KULTUROWE. HISTORIA, STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU”
 • Nabór zgłoszeń na I Międzynarodowe Słowiańskie Warsztaty Teatralne