Grudniowe spotkania i konferencje

3 grudnia 2012 roku (15:04)
 1. Konferencja Naukowa „Żydówki – podwójnie wykluczone…?”
 2. Spotkanie „1794. Problemy bytowe warszawskich Żydów w okresie insurekcji kościuszkowskiej"
 3. Panel dyskusyjny „Płeć PRL-u - płeć komunizmu”
 4. Conference and Workshop “NATIONALISM AND CONFLICT: INTERDISCIPLINARY METHODOLOGICAL APPROACHES”

Konferencje listopad i grudzień 2012

28 listopada 2012 roku (14:38)
 • Spotkanie poświęcone trzeciemu tomowi serii wydawniczej "Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej" wydawanej przez Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego
 • THE 10TH ANNUAL INTERNATIONAL CAUCASIAN SESSION IN MEMORY OF ST. GRIGOL PERADZE ANNIVERSARY SESSION
 • Konferencja Naukowa “W poszukiwaniu specyfiki wsi i socjologii ją opisującej w perspektywie historycznych i współczesnych doświadczeń Europy Środkowej i Wschodniej”
 • Międzynarodowa Konferencja "Państwo polskie wobec Polaków w diasporze"
 • Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem. Dawne i współczesne granice Europy”
 • Konferencja naukowa Romantyzm krajowy i oswajanie Europy
 • Spotkanie pt. „Biały Budynek – Twarda 6. Ochrona dziedzictwa żydowskiego Warszawy"

Wykłady, warsztaty, debaty

17 listopada 2012 roku (12:16)
 • Wykład "Płynne granice Europy: historia i geografia w XIX wieku"
 • Debata Lelewelowska „Identyczne wzorce współpracy pod okupacją hitlerowską i radziecką? Indywidualni kolaboratorzy w „kraju bez Quislinga”
 • SCHULZ W WARSZAWIE, DROHOBYCZ W WARSZAWIE
 • Warsztat „Prus nieodczytany, Prus niedoczytany”
 • Wykład „Na tropie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Polacy w kinie hiszpańskim – polskie kino w Hiszpanii

Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej

17 listopada 2012 roku (12:07)

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL ma zaszczyt zaprosić na konferencję pt. „Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej”, która odbędzie się 14.12.2012 w Lublinie. Głównym tematem konferencji będzie obecność Tatarów w historii Polski, a więc i chrześcijańskiej Europy. W szczególności poruszone zostanie zagadnienie osadnictwa tatarskiego na ziemiach Rzeczypospolitej oraz obecności tejże grupy etnicznej w polskim wojsku. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zaproszenie kierowane jest do historyków, archeologów, historyków sztuki oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki, zarówno studentów jak i doktorantów. Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktem referatu należy przesyłać do dnia 30 listopada 2012 r. na adres: knd.wnh@kul.lublin.pl.

Więcej informacji: konferencje-historyczne

 

VI konferencja EUROJOS listopad 2012

5 listopada 2012 roku (23:46)

Koncepty: DOM, EUROPA, WOLNOŚĆ, PRACA, HONOR w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów Fundacja Slawistyczna organizują w dniach 21 -23 listopada 2012 VI Konferencję w ramach konwersatorium EUROJOS na temat "Koncepty: DOM, EUROPA, WOLNOŚĆ, PRACA, HONOR w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów". 

Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Program konferencji

 

Konferencje w listopadzie

3 listopada 2012 roku (16:14)
 • Międzynarodowa Konferencja „Przemoc w stosunku do Żydów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do połowy XX wieku"
 • Międzynarodowa konferencja z cyklu „Kultura Europy Środkowej”: Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej
 • International Interdisciplinary Conference „Music and Genocide”
 • Konferencja "Więzi wspólnoty: literatura – religia – komparatystyka"
 • Konferencja „Zabawka - czy tylko dla dzieci? Gry i zabawki w kulturach świata"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy”

Wydarzenia, konferencje, sympozja, wykłady

1 listopada 2012 roku (20:12)
 1. Wykład „Znaczenie modlitwy w duchowości i w teologii prawosławnej”
 2. Festiwal „Bałkańskie Inspiracje”
 3. Międzynarodowe sympozjum ilustracji oraz wystawa: „Funkcja „folku”: ilustracja, narracja, społeczeństwo”
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wizerunek innych w Europie Środkowej i Wschodniej. Ciągłość i zmiana we wzajemnym postrzeganiu w latach 1968-1989”
 5. Międzynarodowa Konferencja „Ruś w epoce najazdów mongolskich (1223-1480)”
 6. Międzynarodowa Konferencja „Kresowe dziedzictwo- narody, wyznania, kultura”