Nabór zgłoszeń na konferencję naukową „Glottodydaktyka wobec wielokulturowości”

31 października 2012 roku (20:38)

Glottodydaktyka wobec wielokulturowości

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Slawistyczna zapraszają do składania zgłoszeń na konferencję naukową pt. „Glottodydaktyka wobec wielokulturowości”, która odbędzie się w dn. 19-20.04.2013 r. 

Proponowane zakresy tematyczne:

 1. Polityka kulturalna w warunkach współistnienia kultur, religii i grup etnicznych. Język obcy / kultura obca - strategie prezentacji i promocji.
 2. Europejski model współczesnego  studiowania. Uczenie się języków obcych wobec (globalnego) przemieszczania się studentów. Standaryzacja programów, wymagań egzaminacyjnych, certyfikacja.
 3. Kultura popularna jako pośrednik w kontakcie wielu kultur.
 4. Przemiany warsztatu glottodydaktycznego: media, uczestnicy, konteksty kulturowe.
 5. Korpusy i lingwistyka korpusowa w dydaktyce języka obcego.
 6. Wielokulturowe (i glottokulturowe) doświadczenia emigracji, diaspory, Polonii.

Termin nadesłania zgłoszenia (formularza wraz ze streszczeniem): 5 stycznia 2013.

Więcej informacji: http://www.ifs.uni.wroc.pl/nowe_konf.php

 

Nabór zgłoszeń na międzynarodowe konferencje

31 października 2012 roku (19:20)
 1. Nabór zgłoszeń na Międzynarodową Konferencję „Problemy tożsamości kulturowej w sytuacji współczesnego dialogu kultur”
 2. Nabór zgłoszeń na Międzynarodową Konferencję „Języki i kultury słowiańskie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”
 3. Nabór zgłoszeń na Międzynarodowa Konferencja studencko-doktorancką „Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog
 4. Nabór zgłoszeń na Międzynarodową Konferencję „Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej”

Wspólnota komunikatywna dawnego Wielkiego Księstea Litewskego: wczoraj, dziś, jutro?

13 października 2012 roku (12:09)

 

Koncepty: dom, europa, wolność, praca, honor w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów

12 października 2012 roku (10:52)
 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie
 • Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
 • Fundacja Slawistyczna

organizują w dniach 21 -23 listopada 2012 VI Konferencję w ramach konwersatorium EUROJOS na temat Koncepty: dom, europa, wolność, praca, honor w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów

Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program konferencji

 

Ogólnopolska konferencja naukowa "Czesi i Polacy w dowcipie i anegdocie" politycznej

7 października 2012 roku (10:46)
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Sekcja Nauk Społecznych
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

 uprzejmie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych pt. Czesi i Polacy w dowcipie i anegdocie politycznej, która odbędzie się w Cieszynie, w dniach 11-12 października 2012 roku.

Dowcipy i anegdoty polityczne były i są reakcją zarówno na ważniejsze wydarzenia w obrębie poszczególnych społeczeństw, jak i na stosunki między grupami etnicznymi. Jedne z nich powstają spontanicznie, wywołane okolicznościami, inne są trawestacjami anegdot i dowcipów dawniejszych, stanowiąc uwspółcześnione warianty znanych już tekstów.

Konferencja młodych slawistów 2012

7 października 2012 roku (10:08)

1 i 2 listopada 2012 r. na Wydziałe Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze (pl. Jana Palacha 2, Praga 1) odbędzie się Konferencja młodych slawistów 2012.

Konferencja przeznaczona jest dla studentów wyższych roczników, bakalarzy, magistrów, doktorantów i młodych badaczy do 35 roku życia.

Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie

Tematyka konferencji:

 • Apokryficzna i zakazana literatura w środowisku słowiańskim
 • Perspektywy dialektów oraz zagrożonych języków narodów słowiańskich
 • Tabu i eufemizmy językowe: tendencje powstania i funkcjonowanie w językach słowiańskich
 • Zatajane tematy w dziejach narodów słowiańskich.
 •  

  Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie www.slavkonf.com

 

Debata: Mit Polaków na Kremlu

7 października 2012 roku (9:53)

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Klub Powiększenie serdecznie zapraszają na drugi sezon debat „Polska i Rosja w Powiększeniu”.

Debata Inauguracyjna:MIT POLAKÓW NA KREMLU

Goście:

 • dr WIKTORIA MOCZAŁOWA, badaczka relacji polsko-rosyjskich, pracownik naukowy Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk
 • dr HIERONIM GRALA, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, były dyrektor Instytutu Polskiego w Petersburgu i Moskwie

 

Prowadzenie: SŁAWOMIR POPOWSKI, (studioopinii.pl), dziennikarz i publicysta, były korespondent polskich mediów w Moskwie

Dwuletnia okupacja Kremla przez wojska Rzeczypospolitej jest do dziś obecna w świadomości historycznej Polaków i Rosjan. Choć zarówno w Polsce, jak i w Rosji wiedza na temat tego wydarzenia często oparta jest bardziej na mitach i legendach, niż na faktach. "Polacy na Kremlu" to jeden z bardziej drażliwych momentów naszej wspólnej historii - warto więc oddzielić prawdę od fikcji.

15 października 2012 r. (poniedziałek) godz. 18:00
Klub Powiększenie  - Warszawa, ul. Nowy Świat 27 - wejście od podwórza, sala na dole
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 12 października 2012 r.: (22) 295 00 37 lub kolakowska@cprdip.pl