Międzynarodowa konferencja naukowaa PARÉMIE NÁRODŮ SLOVANSKÝCH VI

7 października 2012 roku (9:38)

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową PARÉMIE NÁRODŮ SLOVANSKÝCH VI, która odbędzie się w dniach 9. – 10. 10. 2012 w Ostrawie.

Tematyka konferencji:

  • problematyka twórczości ludowej i jej słowiańskie konteksty;
  • historia zbieractwa paremii w poszczególnych językach słowiańskich;
  • typologia paremii;
  • częstotliwość występowania poszczególnych jednostek frazeologicznych i paremiologicznych w poszczególnych językach słowiańskich;
  • współczesny stan frazeologii i paremiologii;
  • nowe jednostki paremiologiczne w poszczególnych językach słowiańskich;
  • prognozy dalszego rozwoju frazeologii, przysłów, powiedzeń i zwrotów w poszczególnych językach słowiańskich;
  • występowanie paremii w literaturze oraz sytuacjach komunikacyjnych poszczególnych języków słowiańskich;
  • translatologiczne zagadnienia paremii.

 

Językami obrad konferencji będą wszystkie języki słowiańskie.

Więcej informacji: http://ff.osu.cz/ksl/index.php?kategorie=34601&id=7346

 

Przestrzenie spotkania

7 października 2012 roku (9:28)

II festiwal literacki autorów, redaktorów i wydawców z Polski, Słowenii, Czech i Serbii organizowany w ramach międzynarodowego projektu Review within Review – Asymmetries in Europe 2012 (Standard IVF Grants), który odbędzie się 5-7 października 2012 w Domu Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9 (wejście od Alei Jerozolimskich, naprzeciwko Muzeum Narodowego) oraz ul. Hoża 41, lokal 2. Podczas festiwalu zaprezentowane zostaną numery przekładowe "Tekstualiów" z języków serbskiego, słoweńskiego i czeskiego.

Szczegółowy program festiwalu: http://www.ilp.uw.edu.pl/pliki/12_10_04_szczegolowy_program_festiwalu.pdf

 

Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

6 października 2012 roku (11:19)

The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES), a nonprofit, non-political, scholarly society, is the leading private organization in the world dedicated to the advancement of knowledge about the former Soviet Union (including Eurasia) and Eastern and Central Europe.

ASEEES Annual Convention

One of the core activities of the Association is the annual convention. Held in the fall, the convention takes place each year in a different city and is generally hosted by one of the Association's regional affiliates. This international forum makes possible a broad exchange of information and ideas, stimulating further work and sustaining the intellectual vitality of the field.

Konferencja „Narracja i pamięć” odbyła się w Warszawie 25-26 kwietnia 2012 r.

13 czerwca 2012 roku (10:38)

W dniach 25-26 kwietnia 2012 roku odbyła się w Warszawie konferencja „Narracja i pamięć” zorganizowana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Slawistyczną. Konferencja została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Była to już trzecia konferencja z cyklu „Konstrukcje i destrukcje tożsamości”. Podobnie jak dwie poprzednie („Wokół religii i jej języka” 2009 oraz „Tożsamość wobec wielojęzyczności” 2011 rok), tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do organizatorów napłynęło tyle zgłoszeń, że z żalem musieli odrzucić część interesujących tematów oraz podzielić obrady na dwie, równoległe sekcje.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Narracja i pamięć

22 kwietnia 2012 roku (13:20)

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Slawistyczna mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Narracja i pamięć (Warszawa, 25 i 26 kwietnia 2012 roku). Spotkanie to jest trzecim w cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości. (Program konferencji.)

 

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie i Fundacja Slawistyczna zapraszają na lutowe spotkanie w ramach Konwersatorium

8 lutego 2012 roku (10:56)

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie i Fundacja Slawistyczna zapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium „Mniejszości językowe i etniczne”.

mgr Justyna Michniuk wygłosi referat nt. Łużyce od wewnątrz - społeczeństwo w oczach łużyckich nauczycieli, twórców kultury i polityków. Krótki rys na podstawie badań przeprowadzonych w Budziszynie i okolicach w listopadzie 2011.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 16.02.2012 r., o godzinie 15.00 w sali 146a (dawniej 304) Pałacu Staszica Warszawa, ul Nowy Świat 72.

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "Wspólnota językowa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro?"

16 stycznia 2012 roku (15:09)

Instytut Slawistyki Polskiej i Fundacja Slawistyczna  zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Wspólnota językowa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro?  która odbędzie się Warszawie 18-19 października 2012 r.

Zadaniem konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie wyników badań prowadzonych w ostatnich latach w dziedzinie socjolingwistyki, dialektologii, geolingwistyki, leksykografii z zastosowaniem metod interdyscyplinarnych.

Teoretycznym punktem wyjścia jest organizatorów konferencji koncepcja prof. Leszka Bednarczuka określająca dawne Wielkie Księstwo Litewskie jako mozaikę narodów i języków, połączonych w „swoistą wspólnotę komunikatywną”, która z czasem przekształciła się we wspólnotę aproksymatywną. (Formularz zgloszenia)