Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Narracja i pamięć

10 stycznia 2012 roku (14:30)

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Slawistyczna mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Narracja i pamięć (Warszawa, 25 i 26 kwietnia 2012 roku). Spotkanie to jest trzecim w cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości. (Formularz zgloszenia.)

Do udziału w konferencji zapraszamy zwłaszcza naukowców, którzy prowadzą własne badania empiryczne nad tożsamością na obszarze Słowiańszczyzny.

Styczniowe spotkanie w ramach Konwersatorium

2 stycznia 2012 roku (14:14)

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie i Fundacja SlawistycznaZapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium „Mniejszości językowe i etniczne”

dr Ewa Golachowska wygłosi referat  nt. Funkcjonowanie  polszczyzny w środowisku młodzieży  z rodzin katolickich na Białorusi

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 19.01.2012 r., o godzinie 17.00w sali 146a (dawniej 304) Pałacu StaszicaWarszawa, ul Nowy Świat 72

 

Grudniowe spotkanie w ramach Konwersatorium

1 grudnia 2011 roku (19:52)

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie i Fundacja Slawistyczna zapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium  „Mniejszości językowe i etniczne”.

dr Nicole Dołowy-Rybińska przedstawi relację z pobytu na Łużycach w listopadzie br., na temat:Z aktualnych na Łużycach dyskusji o historii i współczesności, w tym o kontrowersyjnej książce Tima Meškanka,Kultura w Słužbje totalitarneho režima, Budyšin 2011, LND Domowina.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 8.12.2011 r., o godzinie 17.00 w sali 304 Pałacu StaszicaWarszawa, ul Nowy Świat 72 

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Konstrukcje i destrukcje tożsamości” 5-6.04.2011r.

30 listopada 2011 roku (15:59)

Konferencja Tożsamość wobec wielojęzyczności odbyła się 5 6 kwietnia 2012 roku i była drugą konferencją z cyklu: Konstrukcje i destrukcje tożsamości.

Konferencję otworzył panel, który poprowadziła dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN. Udział wzięli: prof. dr hab. Stanisław Dubisz; prof. dr hab. Zbigniew Greń, dr hab. Jolanta Mindak, prof. UW, prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa, dr Justyna Straczuk; dr hab. Jolanta Tambor prof. UŚ, prof. dr hab. Jadwiga Zienukowa. Inspirację do rozważań panelistów stanowiło hasło Tożsamość wobec wielojęzyczności. Poruszono istotne zagadnienia związane z złożoną tożsamością regionalną, powstawaniem i rozwojem języków regionalnych oraz konwergencją językową. W wypowiedziach panelistów powtarzało się stwierdzenie, że tożsamość, zwłaszcza dotycząca grup mniejszościowych lub żyjących na wielojęzycznym pograniczu może być tworem zmiennym. Zdarza się, że w rozmaitych sytuacjach życiowych i w różnorodnych kontekstach kulturowych przybiera różne kształty.

Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program konferencji

Zapraszamy na spotkanie w ramach Konwersatorium

9 listopada 2011 roku (17:21)

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie i Fundacja Slawistyczna zapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium „Mniejszości językowe i etniczne”.

dr Nicole Dołowy-Rybińska wygłosi referat nt. Media mniejszości i media w językach mniejszościowych.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 24.11.2011 r., o godzinie 17.00 w sali 304 Pałacu Staszica Warszawa, ul Nowy Świat 72

 

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie i Fundacja Slawistyczna zapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium

6 października 2011 roku (16:51)

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie i Fundacja Slawistyczna zapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium „Mniejszości językowe i etniczne”.

dr Elżbieta Wrocławska wygłosi referat nt. Dwa spojrzenia na historię języka górnołużyckiego: Ewy Siatkowskiej w książce „Rodzina języków zachodniosłowiańskich” i Konstantyna Trofimowicza w monografii „Становлення та розвиток верхньолужицької літературної мови”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13.10.2011 r., o godzinie 16.00 w sali 304 Pałacu Staszica Warszawa, ul Nowy Świat 72.

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Konstrukcje i destrukcje tożsamości”

1 października 2011 roku (12:23)

W dniach 25-26 kwietnia 2012 r. w Warszawie odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Konstrukcje i destrukcje tożsamości”. Jej szczegółowy temat brzmi „Narracja i pamięć”. Organizatorami konferencji jest Fundacja Slawistyczna, Instytut Slawistyki PAN, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Konferencja będzie poprzedzona panelem, w którym głos wezmą wybitni polscy i zagraniczni humaniści różnych dyscyplin.

Dyskusja będzie toczyć się wokół problematyki badania tożsamości wewnętrznej, subiektywnej wyrażanej w narracjach wobec tożsamości zewnętrznej, przypisywanej. Łączy się z tym tematyka kształtowania głównego nurtu narodowej narracji historycznej, manipulacji pamięcią zbiorową, tabuizacji niezgodnych z głównym nurtem obszarów pamięci.

Szczegóły dotyczące tej konferencji będą podane wkrótce.