Termin składania wniosków na 2012 rok minął

29 września 2011 roku (12:55)

Minął pierwszy termin (30.09.2011) składania wniosków na 2012 rok do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie finansowanie działalności upowszechniającej naukę. Fundacja Slawistyczna złożyła wniosek na trzy pozycje książkowe, są to:

  • Paweł Buszko, Żyd Żydem. Wizerunek Żyda w kulturze ludowej podlaskich prawosławnych Białorusinów. Miasteczko Orla
  • Katarzyna Wrzesińska, Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji 1893 – 1918. Między ideą wychowawczą a polityką
  • red. Irena Maryniakowa, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. IV. Słowotwórstwo