Słowiańszczyzna – granice wspólnoty

10 lutego 2015 roku (11:16)

Uniwersytet im. Biskupa Konstantina Presławskiego w Szumenie
Uniwersytet Preszowski w Preszowie
zaprasza na konferencję

Słowiańszczyzna – granice wspólnoty

więcej...

 

LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

9 lutego 2015 roku (18:35)

Polskie Towarzystwo Językoznawcze
zaprasza na

LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
"Granice interpretacji lingwistycznej"

Kielce, 28-28 września 2015 roku

więcej...

 

Konwersatorium „Mniejszości językowe i etniczne”

9 lutego 2015 roku (18:19)

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie
i
Fundacja Slawistyczna

Zapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium
"Mniejszości językowe i etniczne"

Dr Nicole Dołowy-Rybińska
wygłosi referat
pt.

Górnołużycki jako język młodego pokolenia:
od dyskryminacji do tworzenia wspólnoty

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 19.02.2015 r., o godzinie 17.00
w sali 11A (na parterze)
Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 26/28

 

zaproszenie

7 lutego 2015 roku (11:51)

Katedra Językoznawstwa Historycznego IFW
Instytut Filologii Polskiej
Akademia Supraska
Katedra Teologii Katolickiej
Katedra Teologii Prawosławnej
Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Rosyjskiego
Witebskiego Uniwersytetu Państwowego im. Piotra Maszerowa


zapraszają do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej Konferencji
Naukowej nt. „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów
słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia", która odbędzie się
w Supraślu w dniach 14-15 maja 2015 r.

zaproszenie

zgłoszenie

 

30 lat toruńskiej rusycystyki.

4 lutego 2015 roku (23:20)

Katedra Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ma zaszczyt zaprosić do udziału w
Międzynarodowej Konferencji:

30 lat toruńskiej rusycystyki.
Język. Literatura. Folklor.
17-18 września 2015

wiecej...

 

Konferencja w Lublinie

31 stycznia 2015 roku (12:12)

Katedra Literatury Rosyjskiej
Instytutu Filologii Słowiańskiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza na konferencję

Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości
Lublin, 16-17 marca 2015 roku

więcej...

 

I Międzynarodowa Konferencja Online

29 stycznia 2015 roku (18:33)

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
zaprasza do udziału
w I Międzynarodowej Konferencji Online

"Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura"

13-19 kwietnia 2015 roku

komunikat

call for papers