Potencjał turystyki kulturowej na Lubelszczyźnie - literatura, etnografia, infrastruktura

28 stycznia 2015 roku (17:59)

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,
Fundacja Slawistyczna,
Wydział Turystyki i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie (Filia w Białej Podlaskiej),
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
oraz Nadbużański Uniwersytet Ludowy

zapraszają na ogólnopolską konferencję

"Potencjał turystyki kulturowej na Lubelszczyźnie - literatura, etnografia, infrastruktura"

Biała Podlaska, 9-10 października 2015 r.

ulotka

instrukcja

formularz

 

Seminarium naukowe

28 stycznia 2015 roku (17:16)

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym Instytutu Slawistyki PAN,
prowadzonym przez dr Agnieszkę Pasiekę

3 lutego 2015 o godz. 16:00
w Instytucie Psychologii PAN (ul. Jaracza 1).

Dr hab. Anna Kotłowska zaprezentuje dwie postaci bizantyńskich pisarzy z XII w., których losy mają być punktem wyjścia do dyskusji nad pytaniem: "Czy biografie twórców średniowiecznych (zwłaszcza bizantyńskich) można (albo nie) pisać tak, jak biografie pisarzy współczesnych?".

Dyskusję poprowadzi dr hab. Ryszard Grzesik, prof. IS PAN.

 

Seminarium językoznawcze

27 stycznia 2015 roku (23:18)


"Założenia teoretyczne współczesnej lingwistyki"
dr hab. Jadwiga Wajszczuk, prof. UW

Zapraszamy na piąte w roku akademickim 2014/15 seminarium językoznawcze prof. Jadwigi Wajszczuk (UW) pt. "Czy mówienie to po prostu realizacja systemu językowego? Wypowiedzenie, jego wymiary i anatomia. Akt referencjalny i predykacja", które odbędzie się 26.02.2015 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w pracowni Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie przy ul. Jaracza 6/12.

Do uczestnictwa w seminarium zapraszamy językoznawców i wszystkich zainteresowanych oraz doktorantów. Adiunktów i asystentów z Zakładu Językoznawstwa prosimy o potraktowanie uczestnictwa w seminarium jako obligatoryjnego.

 

Zaproszenie do udziału w konferencji

27 stycznia 2015 roku (22:27)

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji

"Ways to Religion"
Wrocław, 6-7 czerwca 2015 roku

więcej...

 

Status gwary w języku i kulturze

25 stycznia 2015 roku (13:45)

Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

zaprasza na konferencję

STATUS GWARY W JĘZYKU I KULTURZE

Kraków, 14–15 września 2015 r.

więcej informacji i karta zgłoszenia

 

Zaproszenie do udziału w konferencji

22 stycznia 2015 roku (17:21)

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Instytut Kultury UJ
we współpracy
z Instytutem Filozofii UJ
Instytutem Europeistyki UJ
oraz
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Uniwersytetu w Bukareszcie

zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Niewygodne dziedzictwo kulturowe?
Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych
i religijnych w przestrzeni publiczne
- mity, ideologie i de(re)konstrukcje

Kraków, 27-29 maja 2015 roku

więcej...

 

Mniejszość wołoska w Europie - historia i dziedzictwo kulturowe

19 stycznia 2015 roku (15:00)

Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Instytutu Historii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
oraz
Instytut Kultury
Uniwersytet Jagielloński
przy współpracy

Instytutu Kultury Rumuńskiej w Warszawie
(Institutul Cultural Român la Varşovia)

zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Mniejszość wołoska w Europie - historia i dziedzictwo kulturowe

Lublin, 28-29 września 2015 roku

więcej...