O Fundacji/About FoundationDwadzieścia pięć lat Fundacji Slawistycznej

Fundacja Slawistyczna, powołana do życia przez warszawskie środowisko slawistów, obchodzi w 2017 roku jubileusz 25-lecia. Celem Fundacji jest wspieranie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o językach i kulturach krajów słowiańskich. Fundacja współpracuje z licznymi zagranicznymi i krajowymi centrami slawistycznymi oraz od początku swojego istnienia wspiera młode pokolenia slawistów.


Od 2000 roku Fundacja skutecznie pozyskuje środki finansowe na publikacje: dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie działalności upowszechniającej naukę wydała do końca 2015 roku 76 książek. We współpracy z takimi ośrodkami naukowymi w kraju, jak m.in. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego czy Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fundacja zorganizowała wiele dużych międzynarodowych i krajowych konferencji, m.in. w cyklu „Konstrukcje i destrukcje tożsamości". Wydarzenia takie jak współorganizowany przez Fundację od 2014 roku we wrześniu Bukowiński Festiwal Nauki na stałe w wpisały się w krajobraz wydarzeń kulturalnych w Europie Środkowej.


Wychodząc naprzeciw zmieniającym się realiom i potrzebom środowiska slawistów Fundacja intensywnie zaangażowała się w działalność w zakresie humanistyki cyfrowej. Od 2015 roku jest partnerem projektu realizowanego przez Instytutu Slawistyki PAN, w ramach którego w wolnym dostępie wydawanych jest osiem czasopism naukowych (dostępny na stronie: https://ispan.waw.pl/journals). Fundacja pozyskuje również środki na tworzenie anglojęzycznych wersji tych czasopism. Dzięki współpracy Fundacji z Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej realizowane są również projekty Internetowego Repozytorium Tekstów Slawistycznych iReteslaw (dostępne na stronie: http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/) i Bibliograficznej Bazy Danych Światowego Językoznawstwa Slawistycznego iSybislaw (dostępna na stronie: http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/). W repozytorium oprócz preprintów, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych zamieszczane są również monografie wydawane w Instytucie Slawistyki PAN. Natomiast iSybislaw jest ogólnodostępnym systemem informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego zawierającym obecnie zbiór informacyjny dotyczący ponad 21000 dokumentów.


Upowszechniając badania slawistyczne, Fundacja współpracuje także z innymi instytucjami: m.in. z Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji, Klubem Kultury „Anin" oraz z Polskim Towarzystwem Kulturalno-Oświatowym „Odrodzenie" w Berdiańsku na Ukrainie. Od kilku lat wraz z Towarzystwem Polsko-Serbołużyckim w Warszawie organizuje comiesięczne odczyty wybitnych polskich i zagranicznych naukowców. Te spotkania – promujące badania slawistyczne – cieszą się popularnością zwłaszcza wśród młodzieży. Fundacja przyznaje również nagrodę za debiut Książkowy z dziedziny slawistyki.