Wydawnictwa/Publications

Książki wydane przy współudziale Fundacji Slawistycznej dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • 2009-2013
 • 2007-2008
 • 2005-2006
 • 2001-2004

  2013 r.

 • Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma, Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, t. II, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma, Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, t. II, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Dorota K. Rembiszewska, Zdzisław Stieber (1903-1980). Materiały i wspomnienia, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  red. Dorota K. Rembiszewska, Zdzisław Stieber (1903-1980). Materiały i wspomnienia, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Anna Kotłowska, Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, zeszyt 6, Pisarze wieku XI, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Anna Kotłowska, Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, zeszyt 6, Pisarze wieku XI, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Cognitive Studies | Etudes Cognitives”, vol. 13, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  „Cognitive Studies | Etudes Cognitives”, vol. 13, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 48, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 48, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • 2012 r.

 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 47, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 47, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Cognitive Studies | Etudes Cognitives”, vol. 12, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  „Cognitive Studies | Etudes Cognitives”, vol. 12, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Konstrukcje i destrukcje tożsamości. t. II Tożsamość wobec wielojęzyczności, red E. Golachowska, A. Zielińska, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Konstrukcje i destrukcje tożsamości. t. II Tożsamość wobec wielojęzyczności, red E. Golachowska, A. Zielińska, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Sylwia Siedlecka, Poganki i intelektualistki. Bohaterki Błagi Dimitrowej w poszukiwaniu źródeł tożsamości, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Sylwia Siedlecka, Poganki i intelektualistki. Bohaterki Błagi Dimitrowej w poszukiwaniu źródeł tożsamości, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Katarzyna Kotyńska (red.), Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Katarzyna Kotyńska (red.), Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Anna Kisiel, Polskie partykuły wyróżniające, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Anna Kisiel, Polskie partykuły wyróżniające, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Ewa Masłowska, Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i w kulturze polskiej, wydawnictwo AGADE, Warszawa. Więcej...
  Ewa Masłowska, Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i w kulturze polskiej, wydawnictwo AGADE, Warszawa.
 • Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska, część V (R – Stracenie), opracowały Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska, część V (R – Stracenie), opracowały Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Michał Stefański, Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Michał Stefański, Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Paweł Buszko, Żyd Żydem. Wizerunek Żyda w kulturze ludowej podlaskich prawosławnych Białorusinów. Miasteczko Orla, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Paweł Buszko, Żyd Żydem. Wizerunek Żyda w kulturze ludowej podlaskich prawosławnych Białorusinów. Miasteczko Orla, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Katarzyna Wrzesińska, Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji 1893 – 1918. Między ideą wychowawczą a polityką, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Katarzyna Wrzesińska, Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji 1893 – 1918. Między ideą wychowawczą a polityką, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Irena Maryniakowa, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. IV. Słowotwórstwo, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  red. Irena Maryniakowa, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. IV. Słowotwórstwo, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • 2011 r.

 • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 46, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 46, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Grażyna Charytoniuk-Michiej, Obrzęd dziadów w dokumentach i w cyklu Mickiewicza, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Grażyna Charytoniuk-Michiej,Obrzęd dziadów w dokumentach i w cyklu Mickiewicza, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Ewa Golachowska, Anna Zielińska, Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 1. Wokół religii i jej języka, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  red. Ewa Golachowska, Anna Zielińska,Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 1. Wokół religii i jej języka, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Grażyna Szwat-Gyłybowa, E. Drzewiecka i zespół autorów, Leksykon tradycji bułgarskiej, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...
  Grażyna Szwat-Gyłybowa, E. Drzewiecka i zespół autorów, Leksykon tradycji bułgarskiej, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • 2010 r.

 • Joanna Satoła-Staśkowiak, Polsko-bułgarskie odpowiedniości przekładowe czasów przeszłych, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Polsko-bułgarskie odpowiedniości przekładowe czasów przeszłych, Joanna Satoła-Staśkowiak

  W książce analizowane są ekwiwalentności przekładowe czasów praeterytalnych w dwu blisko spokrewnionych, jednak typologicznie znacznie różniących się językach: polskim i bułgarskim. Analiza ta prowadzona jest wielopłaszczyznowa o i dotyczy wszystkich form czasów praeterytalnych w języku polskim i języku bułgarskim.

  Poza ustaleniem systemowych reguł przekładowych, książka zapewnia wyraziste zestawy autentycznych lub typowych ekwiwalencji przekładowych, nie upraszczając przy tym nawet bardziej skomplikowanych translatorskich odpowiedników polsko-bułgarskich, zwłaszcza w zakresie semantyki i morfologii, ale dążąc do uzyskania maksymalnych odpowiedniości ich funkcji w tekście.

  Opracowanie kierowane jest do językoznawców, zwłaszcza slawistów, ale też tłumaczy i miłośników szeroko pojętej Słowiańszczyzny w ogóle.

  • ISBN: 978-83-89191-96-0
  • seria: Prace Slawistyczne
  • numer: 129
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: A5
  • liczba stron: 144
  • rok wydania: 2010
 • 2009 r.

 • Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. Grażyna Szwat-Gyłybow i Joanna Goszczyńska, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Przemilczenia w relacjach międzykulturowych,

  redakcja naukowa Joanna Goszczyńska, Grażyna Szwat-Gyłybowa
  • ISBN: 978-83-89191-72-4
  • seria: Kultura na Pograniczach
  • numer: 5
  • rodzaj publikacji: zbiór tekstów
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 513
  • rok wydania: 2008
  • wydanie: 1
 • Iwona Bielińska-Gardziel, Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie, Iwona Bielińska-Gardzie

  Tematyka opracowania została wybrana bardzo celnie, rodzina należy bowiem od początków dziejów człowieka do podstawowych wartości społecznych każdej kultury. To wartość uniwersalna, podlegająca wprawdzie przemianom, ale ciągle trwająca, to fundament każdej wspólnoty, zwłaszcza narodowej. (…) Jest to studium nowatorskie, analizujące, po pierwsze, ciekawy obszar rzeczywistości językowej i kulturowej (elementy aksjologii) współczesnych Polaków, a po wtóre, funkcjonowanie w okresie transformacji pola semantycznego i stereotypu RODZINY. (z recenzji Kazimierza Ożoga)

  • ISBN: 978-83-89191-84-7
  • seria: Kultura na Pograniczach
  • numer: 6
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 256
  • rok wydania: 2009
  • wydanie: 1
 • Viara Maldjieva, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 9, Słowotwórstwo, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, tom 9. Słowotwórstwo, Viara Maldijeva,

  redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa i Stanisław Karolak

  Opis s łowotwórczy zawarty w tym tomie to efekt próby zbudowania i wstępnego zastosowania nowego modelu badania systemów słowotwórczych dwóch skonfron­towanych ze sobą jeżyków słowiańskich. Novum proponowanego modelu wiąże się w głównej mierze z przyjęciem za nadrzędne dwóch podstawowych założeń, jakimi są: 1. izomorfizm struktur - zarówno semantycznych, jak i syntaktycznych - zło­żonych jednostek językowych, czyli zdania i leksemu słowotwórczo pochodnego; 2. kierunek opisu od treści ku formie, przy czym treść wymodelowana jest za po­mocą jednostek semantycznego języka-pośrednika, będących kategoriami zdanio­wymi. Bezpośrednią konsekwencją tych założeń jest traktowanie derywatu słowo­twórczego jako struktury morfemicznej o sumarycznym znaczeniu - do opisu tego znaczenia stosuje się takie same kategorie semantyczne jak w przypadku zdania.

  Przyj ęcie wymienionych założeń pociąga za sobą konieczność jasnego od­różnienia i rozgraniczenia sumarycznego znaczenia słowotwórczego leksemu pochodnego od jego globalnego znaczenia leksykalnego. Rozgraniczenie to po­zwala w następnej kolejności wyodrębnić występujące w językach relacje między tymi dwoma „obliczami" derywatu słowotwórczego. Dalszą tego konsekwencją staje się nie tylko istotna dla opisu słowotwórczego możliwość operacjonalizacji budowania definicji (parafrazy) znaczenia słowotwórczego w odniesieniu do znaczenia leksykalnego, ale także ważna, jak się wydaje, dla zdyscyplinowanego badania kognitywnego możliwość ustalenia i wzajemnego przyporządkowania sobie kategorii słowotwórczych i kategorii nazw. Przedstawiony opis jest także pierwszą próbą konfrontatywnego opisu słowotwórczego dwóch języków.

  • ISBN: 83-89191-93-9/
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • liczba stron: 223
  • rok wydania: 2009
  • wydanie: 1
 • Hanna Popowska-Taborska, Ewa Rzetelska-Feleszko, Dialekty kaszubskie w świetle dziewiętnastowiecznych materiałów archiwalnych. Prezentacja i opracowanie kaszubskich materiałów językowych zebranych przez Georga Wenkera w latach 1879-1887 Więcej...

  Dialekty kaszubskie w świetle XIX wiecznych materiałów archiwalnych. Prezentacja i opracowanie kaszubskich materiałów językowych zebranych przez Georga Wenkera w latach 1879-1887, Hanna Popowska-Taborska i Ewa Rzetelska-Feleszko

  W latach 1879-1887 Kaszuby objęte zostały pierwszymi badaniami realizowanymi metodami geografii językowej. Niemiecki uczony, Georg Wenker, rozesłał w tym czasie do wszystkich szkół ówczesnego państwa niemieckiego ankietę złożoną z 40 niemieckich zdań, które należało przetłumaczyć na miejscowy dialekt danej wsi. Obecna publikacja prezentuje znajdujące się w archiwum Niemieckiego atlasu językowego w Marburgu materiały pochodzące z 81 wsi kaszubskich. Przeprowadzona szczegółowa analiza tych zapisów pozwoliła na dość dokładny opis całego szeregu faktów językowych oraz na wykreślenie ich ówczesnych zasięgów uwidocznionych na załączonych 63 mapach. Analiza ta pozwoliła również na porównanie tego materiału z zebranymi w latach 1954-1962 materiałami do Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich.

  • ISBN: 978-83-89191-86-1
  • seria: Język na Pograniczach
  • numer: 38
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 309
  • mapy
  • rok wydania: 2009
  • wydanie: 1
 • Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczny, t. X, Leksyka 6, red. Irena Maryniakowa, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom X. Leksyka 6

  redakcja naukowa Irena Maryniakowa, opracowanie: Zespół IS PAN: Maria Czurak, Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak i Dorota Krystyna Rembiszewska

  Tom X (Leksyka 6) zawiera mapy i komentarze następujących działów: X. Ukształtowanie terenu; XI. Transport i komunikacja; XII. Budownictwo.

  Opracowanie: Zespół Instytutu Slawistyki PAN w składzie Maria Czurak,  Irena Maryniakowa (kierownik Zespołu), Kazimiera Pastusiak i Dorota Krystyna Rembiszewska

  • ISBN: 978-83-89191-78-6
  • ISBN (całość): 83-04-00456-9
  • seria: Prace Slawistyczne
  • numer: 126
  • rodzaj publikacji: atlas językowy
  • oprawa: miękka
  • liczba stron: 284
  • rok wydania: 2009
  • wydanie: 1
 • Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak, Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska, część IV (Plemię–Pytlowany), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Część IV (Plemię - Pytlowany), Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak

  Polsko-łacińska (odwrócona) wersja Słownika Bartłomieja z Bydgoszczy zawierać będzie wyrazy polskie znajdujące się w dwóch obszernych łacińsko-polskich rękopisach z lat 1532 i 1544. Ukaże bogate i zróżnicowane słownictwo, zgromadzone przez Bartłomieja, bydgoskiego bernardyna - najwybitniejszego polskiego leksykografa pierwszej połowy XVI wieku.

  • ISBN: 978-83-89191-77-9
  • rodzaj publikacji: słownik
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 187
  • rok wydania: 2009
  • wydanie: 1
 • Mirosław Jankowiak, Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, Mirosław Jankowiak

  Monografia Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne jest pierwszą z planowanej serii książek o języku białoruskim poza granicami Białorusi (kolejne będą dotyczyć Smoleńszczyzny, Czernihowszczyzny, Wileńszczyzny oraz Białostocczyzny). Jak do tej pory jest to pierwsza i jedyna pozycja traktująca o języku białoruskim na Łotwie. Badaniami został objęty obszar południowo-wschodniej Łatgalii. Autor omówił szereg aspektów społeczno-historycznych, jak: dzieje pogranicza białorusko-łotewskiego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania języków i kontaktów pomiędzy narodami, tożsamość narodową tamtejszych Białorusinów, czy politykę językową władz. Zasadniczą część monografii stanowi rozdział Socjolingwistyczne aspekty funkcjonowania gwar białoruskich, gdzie szeroko omówiono zakres funkcjonowania gwar białoruskich w różnych sferach życia na tle innych występujących tam języków. Ostatni rozdział to charakterystyka systemu gwar białoruskich na Łotwie (elementy fonetyki, fleksji, składni i leksyki) z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania białoruszczyzny i języków rosyjskiego, polskiego i łotewskiego. Monografię uzupełniono licznymi przykładami tekstów gwarowych, wykresami, zdjęciami i mapami poglądowymi.

   
  • ISBN: 978-83-89191-83-0
  • seria: Język na Pograniczach
  • numer: 37
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 248
  • fotografie
  • rok wydania: 2009
  • wydanie: 1
 • Semantyka a konfrontacja językowa, t. 4, red. Violetta Koseska i Roman Roszko, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Semantyka a konfrontacja językowa : 4,

  redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa i Roman Roszko

  Tom 4. studiów Semantyka a konfrontacja językowa porusza różnorodne zjawiska semantyczne głównie opisywane na podstawie konfrontowanych języków.

  Tom 4. zawiera również artykuły z modnymi obecnie zagadnieniami z lingwistyki kwantowej, lingwistyki korpusowej oraz kognitywnej. Różnorodność zagadnień poruszanych przez autorów powinna zainteresować szeroki krąg lingwistów, zwłaszcza zajmujących się teorią i metodologią języka.  

  • ISBN: 978-83-89191-82-3
  • rodzaj publikacji: zbiór studiów
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 205
  • rok wydania: 2009
  • wydanie: 1

  2008 r.

 • Tożsamość – Język – Rodzina. Metody badania przeszłości na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, red. Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim,

  redakcja naukowa Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska

  Książka Tożsamość-Język-Rodzina przedstawia zagadnienia tożsamości narodowej i społecznej mieszkańców pogranicza słowiańsko-bałtyckiego w kontekście badań etno- i socjolingwistycznych. Autorzy odwołują się do pamięci zbiorowej społeczności pogranicza, rekonstruowanej zwłaszcza przez badanie pamięci rodzin¬nej. W rodzinie kształtują się wzorce językowe i postawy wobec języków i grup narodowościowych. Wybór języka, jego zachowanie lub zmiana na inny - to najważniejsze czynniki wpływające na zachowanie tożsamości społeczności pogranicza.

  • ISBN: 978-83-89191-69-4
  • seria: Kultura na Pograniczach
  • numer: 4
  • rodzaj publikacji: zbiór tekstów
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 282
  • rok wydania: 2008
  • wydanie: 1
 • Joanna Nowak, Duchowe piętno społeczeństw. O narodzie i narodowości w polskiej myśli XIX wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Duchowe piętno społeczeństw. Złożoność i przeobrażenia polskiej refeksji nad narodem w XIX wieku, Joanna Nowak

  W książce zanalizowano okres najwcześniejszych spekulacji teoretycznych czy raczej – ze względu na ścisły związek między nauką a polityką w tym stuleciu – teoretyczno-politycznych na temat narodu i narodowości, przez współczesnych badaczy traktowanym jako prenaukowy. Wówczas wyodrębniono podstawowe wątki, sformułowano definicje, próbowano uporządkować narosłe nieścisłości także w nawiązaniu do osiągnięć europejskich – innymi słowy, stworzono podstawy do przyszłych badań nad narodem, tożsamością narodową, nacjonalizmem, podwaliny naukowego podejścia do tej tematyki kontynuowanej już w zupełnie nowych warunkach po odzyskaniu niepodległości. Praca wyświetla te wątki i idee, które dzisiaj są mniej zrozumiałe lub jeszcze nie do końca wyjaśnione oraz podkreśla dynamiczny charakter analizowanych pojęć ukazując wielość i różnorodność przekształceń w procesie tworzenia się nowoczesnego pojęcia narodu, zaistniałych nie tylko pod wpływem konkretnych wydarzeń, ale i ogólnych prądów umysłowych omawianego stulecia.

  • ISBN: 978-83-89191-68-7
  • seria: Kultura na Pograniczach
  • numer: 3
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 376
  • rok wydania: 2008
  • wydanie: 1
 • Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu. T. 1 Tekst; T. 2 Bibliografia, red. Andrzej Wędzki, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu. Tom 1 i Tom 2 (Bibliografia). Redaktor naukowy Andrzej Wędzki

  Dwutomowe dzieło pt. Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu, red. Andrzej Wędzki, Warszawa: SOW, 2008, ss. 783, 4 nlb. + 286, 3 nlb. przygotowane przez pracowników Instytutu Slawistyki PAN (Zakładu Historii w Poznaniu oraz Zakładu Językoznawstwa w Warszawie) jest wydawnictwem leksykograficznym, w którym w stosunkowo zwięzłych hasłach przedstawiono najważniejsze problemy najdawniejszej historii Słowian od czasu pojawienia się ich w źródłach do wykształcenia się państw słowiańskich w XII w. W założeniu jest to dopełnienie i kontynuacja Słownika starożytności słowiańskich, wydawanego przez Instytut w drugiej połowie XX w., które w zwięzłej formie odnotowuje nowe wyniki badań, a także literaturę, narosłą od wydania pierwszej encyklopedii slawistycznej. Stąd też osobny tom bibliograficzny ujmujący najnowszą literaturę dotyczącą najdawniejszych dziejów Słowiańszczyzny. Dzieło to podsumowuje ostatnie badania, szczególnie intensywne na przełomie XX i XXI w., stanie się też podstawą do dalszych badań nad różnymi aspektami życia dawnych Słowian. Adresowane jest do szerszego kręgu odbiorców, szczególnie do badaczy słowiańskich starożytności i wieków średnich, reprezentujących różne dziedziny wiedzy historycznej: historię, archeologię, historię sztuki, językoznawstwo. Przystępny język, jakim pisane są artykuły umożliwia skorzystanie z niego również nieprofesjonalnym miłośnikom historii, a szczególnie studentom różnych kierunków humanistycznych. Z książki mogą skorzystać wszyscy, którzy interesują się problematyką słowiańską w dobie kształtowania się rodzimych państw.

  • ISBN tom 1: 978-83-89191-79-3
  • ISBN tom 2: 978-83-89191-80-9
  • rodzaj publikacji: leksykon
  • oprawa: twarda
  • format: B5
  • liczba stron-tom 1: 784
  • liczba stron-tom 2: 289
  • ilustracje i mapy
  • rok wydania: 2008
  • wydanie: 1
 • Zbigniew Greń, Helena Krasowska, Słownik górali polskich na Bukowinie, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Słownik górali polskich na Bukowinie, Zbigniew Greń, Helena Krasowska

  Autorzy przedstawili współczesne słownictwo grupy góralskiej, żyjącej na Bukowinie w granicach Rumunii i Ukrainy. Wybrali formę słownika, który oprócz faktów leksykalnych, dostarcza odbiorcy wiedzy kulturowej, ukrytej w słownictwie – pojedynczych leksemach i kontekstach ich użycia. Specyfiką, zarówno prezentowanego słownictwa, jak i ukrytego w nim obrazu świata, jest przynależność do świata wielokulturowego i wielojęzycznego. Tak więc różnice, w stosunku do polszczyzny ogólnej, ale często także do regionalnych odmian polszczyzny, są rezultatem sąsiedztwa z innymi grupami etnicznymi, zwłaszcza ukraińską i rumuńską – można tu mówić nawet o określonej wspólnocie językowej i kulturowej.

  • ISBN: 978-83-89191-75-5
  • seria: Język na Pograniczach
  • numer: 36
  • rodzaj publikacji: słownik
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 260
  • rok wydania: 2008
  • wydanie: 1
 • Stanisław Karolak, Semantyczna kategoria aspektu. Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. VIII, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, tom 8. Semantyczna kategoria aspektu, Stanisław Karolak,

  redakcja naukowa Violetta Koseska-Toszewa, Jordan Penčev

  W teoretycznej (pierwszej) części omówione zostały podstawowe założenia semantycznej kategorii aspektu. Krytycznie omówiono ujęcie klasyczne ograniczające aspekt do kategorii gramatycznej, i przerzucające inne wykładniki (niedyskretne) do kategorii rodzajów czynności. Zaproponowano definicję aspektu opartą na pojęciu czasu wewnętrznego. Wyróżniono dwa aspekty proste: ciągły i nieciągły (abstrakcja od rozciągłości w czasie). W proponowanej koncepcji aspekty proste nie ulegają żadnym wpływom kontekstowym, które by modyfikowały ich treść aspektualną. Wprowadza się pojęcia aspektów złożonych, czyli konfiguracji (iloczynów) aspektów. Omawiane są semantemy (tematy proste) i gramemy (o różnym stopniu złożoności) jako wykładniki aspektu. Opisowa część monografii oddzielnie przedstawia paralelnie dla obu języków tematy monoaspektualne (np. permanentne, epizodyczne) i tematy poliaspektualne (np. konkluzywne, teliczne, limitatywne, Perfektowi, habitualne, multiplikatywne, dystrybutywne).

  Całość opatrzona szczegółową egzemplifikacją, bogatą literaturą i obszernym podsumowaniem.

  • ISBN: 83-89191-71-7
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • liczba stron: 206
  • rok wydania: 2008
  • wydanie: 1
 • 2007 r.

 • Zofia Kowalik-Kaleta, Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII–XV wiek), t. I, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII-XV wiek), Tom I, Zofia Kowalik-Kaleta

  Autorka przedstawia jak powstawały i jak były używane nazwiska polskie, w jaki sposób na ich formę językową i źródła leksykalne wpływała ewolucja społeczeństwa, rozwój państwa, zwyczaje i tradycja rodzinna oraz kształtujący się system wartości i wzory obyczajowe.

  W książce omówiono sześć typów nazwisk pod względem budowy językowej, pierwotnego znaczenia i mechanizmów powstawania.

  Ukazano społeczne zróżnicowanie nazwisk polskich tamtej doby oraz pierwsze poświadczenia zjawisk takich, jak dziedziczenie nazwisk, przejmowanie nazwiska męża przez żonę, obejmowanie wspólnym nazwiskiem generacji dalszych krewnych, powstanie wspólnego nazwiska małżonków.

  Przytoczono zapisy źródłowe z najstarszych polskich dokumentów, które poświadczają te zjawiska, jak również rozmaitość nazwisk /WYCZERPANE/

  • ISBN: 83-89191-52-0
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • liczba stron: 440
  • rok wydania: 2007
  • wydanie: 1
 • Zofia Kowalik-Kaleta, Leonarda Dacewicz, Beata Raszewska-Żurek, Słownik najstarszych nazwisk polskich. Pochodzenie językowe, t. I, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Słownik najstarszych nazwisk polskich – pochodzenie językowe nazwisk omówionych w "Historii nazwisk polskich", Tom I, Zofia Kowalik-Kaleta, Leonarda Dacewicz, Beata Raszewska-Żurek

  Słownik najstarszych nazwisk polskich zawiera nazwiska omówione w Historii nazwisk polskich, tom 1, wraz z objaśnieniami ich pochodzenia językowego.

  Przy każdym nazwisku podano wyraz, od którego zostało ono utworzone. Są wśród tych wyrazów rzeczowniki pospolite, przymiotniki i czasowniki(rzadziej inne części mowy) oraz nazwy własne, taki jak nazwy miejscowości, imiona lub nazwy etniczne. Podano źródło, w którym odnaleziono dany wyraz pospolity lub nazwę własną. Źródłami tymi są słowniki dawnej polszczyzny, a niekiedy słownik języka prasłowiańskiego, historyczne słowniki geograficzne i naukowe opracowania monograficzne dotyczące zarówno imion, jak i nazw miejscowości położonych w różnych regionach Polski

  Na końcu każdego hasła-nazwiska znajduje się data jego pierwszego zapisu w dokumentach historycznych oraz typ nazwiska (patronimiczne, odmiejscowe, odapelatywne i inne). Podana strona odsyła do oryginalnego zapisu źródłowego nazwiska, który znajduje się w Historii nazwisk polskich, tom I. Tam też można przeczytać więcej na temat danego nazwiska.

  • ISBN: 978-83-89191-58-8
  • rodzaj publikacji: słownik
  • oprawa: miękka
  • liczba stron: 191
  • rok wydania: 2007
  • wydanie: 1
 • „Acta Baltico-Slavica”, t. 31, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Acta Baltico-Slavica : 31,

  redaktor naczelny Iryda Grek-Pabisowa

  Acta Baltico-Slavica. Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia są rocznikiem poświęconym stosunkom językowym, społecznym, kulturalnym i politycznym, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi.

  • ISSN: 0065-1044
  • rodzaj publikacji: periodyk
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 363
  • rok wydania: 2007
  • wydanie: 1
 • Kazimiera Pastusiak, Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych etnograficznych i językowych na podstawie nazw roślin, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin, Kazimiera Pastusiak

  Tematem przewodnim niniejszego opracowania jest analiza nazewnictwa roślinnego oraz ludowe wyobrażenia o niektórych drzewach, krzewach, roślinach leczniczych i uprawnych (związane z bogatym zespołem wierzeń, zastosowaniem w praktykach magicznych, obrzędowych, leczniczych, w życiu codziennym). Bogaty materiał językowy i kulturowy wyekscerpowany z opracowań gwarowych i etnograficznych z pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego ukazuje nie tylko mechanizmy tworzenia nazw gwarowych, skojarzenia towarzyszące nominacjom roślinnym oraz utrwalony wśród ludu obraz roślin, ale też odzwierciedla charakter i specyfikę terenu, na którym stykają się różne wpływy, występują cechy gwarowe należące do ugrupowań dialektalnych polskich i wschodniosłowiańskich, nawarstwiają się lub konkurują ze sobą zjawiska kulturowo-obyczajowe.

  • ISBN: 978-83-89191-65-6
  • seria: Język na Pograniczach
  • numer: 32
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 423
  • rok wydania: 2007
  • wydanie: 1

  2006 r.

 • Koji Morita, Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki). Studium porównawcze, Koji Morita

  Monografia japońskiego językoznawcy przedstawia zróżnicowanie językowe polszczyzny gwarowej na Litwie i Białorusi spowodowane przez zachodzące tam przemiany socjolingwistyczne w okresie objętym pamięcią informatorów – przedstawicieli najstarszego pokolenia Polaków. Praca jest wynikiem badań przeprowadzonych w dwóch regionach: trockimna Litwie i iwienieckim na Białorusi. Analiza porównawcza na podstawie łączenia metod dialektologicznych i socjolingwistycznych dwóch różnych obszarów jaskrawiej wykazuje w rozległej problematyce badania tzw. polszczyzny północnokresowej kwestie dyskusyjne, ściśle powiązane z poszukiwaniem adekwatnych metod opisu zróżnicowanej terytorialnie i społecznie rzeczywistości językowej. W aneksach Autor porusza także interesujące zagadnienia tzw. „mowy prostej” – kresowego fenomenu etnicznego i socjolingwistycznego tradycyjnie występującego na wschodnich ziemiach etnicznie mieszanych. Całość pracy wyróżnia się zdecydowanie zarówno jej zwięzłośią opisu, jak i jasnością wykładu.

   
  • ISBN: 83-89191-51-2
  • seria: Prace Slawistyczne
  • numer: 117
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: A5
  • liczba stron: 174
  • rok wydania: 2006
  • wydanie: 1
 • Katarzyna Kotyńska, Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, Katarzyna Kotyńska

  Książka Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity to pierwsza tak obszerna analiza porównawcza procesu mitologizacji obrazu Lwowa w literaturze polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej drugiej połowy XX wieku. Nowością jest już sam fakt uwzględnienia w jednej pracy utworów powstałych w tych trzech językach oraz ich wzajemnych powiązań i odniesień. Zastosowane w kolejnych trzech rozdziałach pracy główne kategorie (pamięć, obraz Innego, mit) wywodzą się z nauk społecznych – socjologii i antropologii, jednak już pewien czas temu zyskały znaczący wpływ na badania literackie. Wychodząc od ustaleń tych nauk autorka prezentuje, w jaki sposób mechanizmy pamięci, postrzegania Innego oraz mitologizacja świata otaczającego funkcjonują w esejach mówiących o Lwowie – mieście szczególnym, wpisanym w pamięć kilku narodowości.

  • ISBN: 83-89191-55-5
  • seria: Prace Slawistyczne
  • numer: 118
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: A5
  • ilość stron: 135
  • rok wydania: 2006
  • wydanie: 1
 • Danuta Roszko, Funkcjonalne odpowiedniki litewskiego perfectum w litewskiej gwarze puńskiej i w języku polskim, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Funkcjonalne odpowiedniki litewskiego perfectum w litewskiej gwarze puńskiej i w języku polskim, Danuta Roszko

  Współczesne badania konfrontatywne wykorzystujące język-pośrednik – semantyczny język pojęć. Punktem wyjścia do równorzędnej analizy językowej litewskiej gwary puńskiej w Polsce i współczesnego języka polskiego są funkcje litewskiego perfectum.

  W monografii autorka przybliża cechy litewskiej gwary puńskiej. Zwięźle przedstawia dzieje osadnictwa litewskiego w Polsce oraz obecną społeczno-kulturalno-ekonomiczną sytuację Litwinów zamieszkujących gminę Puńsk w powiecie sejneńskim (woj. podlaskie).

  Referuje stan badań nad systemem werbalnym języka litewskiego. Analizuje stopień rozróżnienia formy i znaczenia (funkcji) oraz opisuje system werbalny litewskiej gwary puńskiej. Dokonuje porównań formalnych i funkcjonalnych gwary z literackimi językami litewskim i polskim. Konstruując język-pośrednik analizuje strukturę formalną litewskiego perfectum oraz ustala jego funkcje: 1. temporalne (1a. rezultatywne i 1b. egzystencjalne = konstatujące), 2. modalne (2a. imperceptywne, 2b. hipotetyczne i 2c konkluzywne). Następnie wskazuje, analizuje i zestawia gwarowe i polskie odpowiedniki dla wyróżnionych temporalnych i modalnych użyć form litewskiego perfectum. Praca opatrzona jest wnioskami nie tylko natury językoznawczej. Autorka kreśli możliwe kierunki rozwoju gwary, określa obecny i przewiduje przyszły wpływ języków polskiego (głównie leksyka) i litewskiego (struktura + leksyka) na gwarę puńską. Pracę kończy bibliografia i słownik wykorzystanych pojęć.

  • ISBN: 83-89191-46-6
  • seria: Język na Pograniczach
  • numer: 29
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 177
  • rok wydania: 2006
  • wydanie: 1
 • Dorota Rembiszewska, Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, Dorota Krystyna Rembiszewska

  Knyszyn i tereny przyległe, leżą obecnie w powiecie monieckim, woj. Podlaskie.

  Jest to obszar nakładania się rozmaitych wpływów osadniczych, a tym samym i językowych. W przeszłości (XIV-XVII w.) na tym terytorium wystąpiły różne kierunki osadnictwa – białoruski grodzieński z domieszką litewskiego i jaćwieskiego oraz ruski wołyńsko-brzeski, a także mazowiecki. W wiekach późniejszych swój wpływ na miejscową gwarę zaznaczyli Rosjanie, Niemcy i Żydzi.

  Autorka zwraca uwagę na dynamikę rozwoju języka lokalnego na niewielkim obszarze Polski północno-wschodniej i analizuje zmiany, jakie zaszły na tym terenie w ciągu ostatnich dziesięcioleci, zarówno w warstwie leksykalnej, jak i w systemie gramatycznym. Do analizy rozwoju gwary posłużyły materiały ze współczesnych badań oraz częściowo Słownik dialektu knyszyńskiego C. Kudzinowskiego, pochodzący z lat 60. i 70.

  • ISBN: 83-89191-53-9
  • seria: Język na Pograniczach
  • numer: 30
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • ilość stron: 290
  • rok wydania: 2006
  • wydanie: 1
 • 2005 r.

 • Grażyna Szwat-Gyłybowa, Haeresis bulgarica, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości narodowej XIX i XX wieku, Grażyna Szwat-Gyłybowa

  Studium z zakresu historii idei, podejmujące nieopracowaną dotąd problematykę adaptacji średniowiecznej gnozy bogomilskiej do potrzeb nowoczesnego i ponowoczesnego dyskursu tożsamościowego Bułgarów. Obiektem badań stały się tu różnorodne teksty kultury bułgarskiej, które w szczególny sposób przysłużyły się rewitalizacji bogomilstwa – od dzieł pierwszych pisarzy odrodzenia narodowego, przez podręczniki szkolne, publicystykę, eseistykę, po literaturę piękną i księgi ezoteryczne XIX i XX wieku. Badany materiał pozwolił na ujawnienie związków między strategiami mitologizacji bogomilstwa w nowoczesnej kulturze bułgarskiej, a preferowanymi przez twórców (i często pozostającymi ze sobą w konflikcie) projektami bułgarskiej modernitas. Osłonięcie mechanizmów manipulowania przeszłością umożliwiło uchwycenie całości procesu formowania bogomilstwa jako "miejsca pamięci" zbiorowej Bułgarów.

  • ISBN: 83-89191-33-4
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: A5
  • liczba stron: 334
  • rok wydania: 2005
  • wydanie: 1
 • Agnieszka Gucka, Obraz emigracji polskiej na łamach „Dziennika Poznańskiego” (1859-1939) i „Kuriera Poznańskiego” (1872-1939), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Obraz emigracji polskiej na łamach „Dziennika Poznańskiego” (1859-1939) i „Kuriera Poznańskiego” (1872-1939), Agnieszka Gucka

  Praca zawiera analizę dwóch poznańskich gazet przeprowadzoną pod kątem zamieszczonych w nich materiałów dotyczących emigracji zarobkowej i reemigracji. Zakres opracowania obejmuje lata 1859-1939. Materiał badawczy podzielono wg tematyki – odrębnej analizie poddano czynniki wywołujące emigrację, aspekty prawne i polityczne, poszczególne kierunki emigracji i problemy reemigracji. Zagadnienie przedstawiono na tle innych wydawnictw prasowych epoki i literatury przedmiotu.

  • ISBN: 83-89191-38-5
  • seria: Kultura na Pograniczach
  • numer: 2
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 354
  • rok wydania: 2005
  • wydanie: 1

  2004 r.

 • Roman Roszko, Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim (w zestawieniu z językiem polskim), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim (w zestawieniu z językiem polskim), Roman Roszko

  Jedyny w literaturze przedmiotu kompleksowy opis wykładników semantycznej kategorii określoności-nieokreśloności w języku litewskim w zestawieniu z ich polskimi ekwiwalentami. W oparciu o uznane teorie kwantyfikacji zakresowej, deskrypcji określonej, sieci Petriego, semantyki sytuacyjnej i bezpośredniego stosunku do semantyki autor skrupulatnie definiuje język-pośrednik (ang. interlanguage), który wykorzystuje jako tertium comparationis do równorzędnego opisu wykładników tejże kategorii w obu zestawianych językach.

   
  • ISBN: 83-89191-27-X
  • seria: Język na Pograniczach
  • numer: 25
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 369
  • rok wydania: 2004
  • wydanie: 1
 • Zbigniew Greń, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, Zbigniew Greń

  • ISBN: 83-89191-30-X
  • seria: Język na Pograniczach
  • numer: 26
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • liczba stron: 385
  • rok wydania: 2004
  • wydanie: 1
 • 2003 r.

 • Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, red. Zofia Kaleta, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie,

  redakcja naukowa Zofia Kaleta

  Zbiór artykułów ukazujących związki nazw geograficznych i nazw osób z kulturą dawniej i dziś.

   
  • ISBN: 83-89191-14-8
  • seria: Prace Slawistyczne
  • numer: 115
  • rodzaj publikacji: zbiór studiów
  • oprawa: miękka
  • liczba stron: 202
  • rok wydania: 2003
  • wydanie: 1
 • 2002 r.

 • Iryda Grek-Pabisowa, Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka, Iryda Grek-Pabisowa

  Autorka opisuje wszystkie cech fonetyczne występujące na całym obszarze polszczyzny północnokresowej na Białorusi i Litwie, a więc na tzw. Litwie Wileńskiej i Litwie Kowieńskiej. Podstawę opracowania stanowią materiały gwarowe zebrane na tym terenie w latach 1986-1996.

  W pracy uwzględniono wszelkie cechy, także dotychczas nie opisywane jak np. pełnogłos, brak ściągnięć, zanik głosek nagłosowych i wygłosowych i in. Na podstawie obecności i różnic frekwencyjnych ustalono podział na obszary/okręgi gwarowe. Wyróżniono pięć okręgów na Litwie i sześć na Białorusi i pokazano to na odpowiednim szkicu. Dołączono mapkę z oznaczeniem terenów, na których do dziś funkcjonuje polszczyzna jako język prymarny lub wtórny.  

  • ISBN: 83-89191-01-6
  • seria: Język na Pograniczach
  • numer: 23
  • rodzaj publikacji: monografia
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 163
  • rok wydania: 2002
  • wydanie: 1
 • W kręgu Jesienina, red. Jerzy Szokalski, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  W kręgu Jesienina,

  redakcja naukowa Jerzy Szokalski

  Książka dla wszystkich zainteresowanych postacią Sergiusza Jesienina, jego otoczenia i oczywiście jego poezji – znanej i lubianej przez polskich czytelników. Autorzy, wśród których są znani współcześni badacze jego twórczości, zajmują się tu kwestiami, które interesują nie tylko specjalistów. Poruszają mało znane aspekty biografii poety, jego miejsca w kulturze, interpretacji poszczególnych utworów i recepcji całego dorobku – w jego ojczyźnie i w Polsce. Prezentują przy tym najrozmaitsze pola zainteresowań i podejścia badawcze (od ujęć eseistycznych po strukturalno-semiotyczne), między innymi w obrębie związków literackich, biografistyki, mitologii poetyckiej. Teksty w języku rosyjskim i polskim.

  Książkę wzbogacają zdjęcia, reprodukcje rękopisów poety oraz grafiki inspirowane nastrojem jego poezji.  

   
  • ISBN: 83-86619-89-9
  • seria: Literatura na Pograniczach
  • numer: 10
  • rodzaj publikacji: materiały pokonferencyjne
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 168
  • rok wydania: 2002
  • wydanie: 1
 • 2001 r.

 • Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930, red. Ola Hnatiuk i Larysa Szost, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930,

  redakcja naukowa Aleksandra Hnatiuk, Larysa Szost

  Książka przeznaczona jest głównie dla czytelników o zainteresowaniach slawistycznych, pragnących poznać oryginalną i różnorodną twórczość prozatorską reprezentantów ukraińskiego modernizmu.

  Utwory zaprezentowano w antologii w przekładzie polskim. Tłumaczenia pochodzą zarówno z początku, jak i z końca XX wieku. Proponowany opis procesu historyczno-literackiego lat 1890-1930 uwzględnia dokonujące się w nim transformacje, przedstawia analizę najważniejszych tendencji i kierunków artystycznych, jak też kreśli portrety literackie omawianych pisarzy. Całości dopełniają tablice chronologiczne oraz bibliografia ogólna i szczegółowa.

  • ISBN: 83-86619-98-8
  • seria: Literatura na Pograniczach
  • numer: 9
  • rodzaj publikacji: antologia tekstów w przekładzie polskim
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 310
  • rok wydania: 2001
  • wydanie: 1
 • Słowianie, Słowiańszczyzna – pojęcia i rzeczywistość dawniej i dziś, red. Kwiryna Handke, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. Więcej...

  Słowianie, Słowiańszczyzna – pojęcia i rzeczywistość dawniej i dziś.

  Zbiór studiów, redaktor naukowy Kwiryna Handke

  Na zawartość tomu składają się studia o najdawniejszych okresach powstawania, istnienia i rozpadu słowiańskiej wspólnoty, poprzez kolejne okresy historii – głównie poszczególnych narodów słowiańskich, aż do czasów najnowszych, kiedy raz po raz pojawia się pytanie o to, czy ciągle istnieje jakaś wspólnota Słowian. Zebrane tu opracowania wielu autorów nie przynoszą ostatecznych odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania i dostrzegane problemy. Niemniej znajdujemy w nich bardzo cenne rozważania dotyczące wielu najistotniejszych kwestii z dziejów Słowian, a przede wszystkim – bardzo ważkie rezultaty najnowszych badań naukowych.

  • ISBN: 83-86619-34-1
  • rodzaj publikacji: zbiór studiów
  • oprawa: miękka
  • format: B5
  • liczba stron: 194
  • rok wydania: 2002
  • wydanie: 1