Konwersatorium „Mniejszości językowe i etniczne”

pod patronatem Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego i Fudacji Slawistycznej
Prowadzi: dr Elżbieta Wrocławska


08.01.2009
Bożena Itoya, Dwujęzyczność jako bariera rozwoju górnołużyckiej leksykografii
Bożena Itoya, Sprawozdanie z X Dni Łużyckich w Opolu, które odbyły się w grudniu 2008

19.02.2009
Elżbieta Wrocławska, Podręcznik literatury łużyckiej K. Trofimowicza i W. Motornego (Lwów 1970) z perspektywy współczesnej
Elżbieta Wrocławska, Sprawozdanie z konferencji „Polityczne wymiary etniczności”, zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński przy współpracy z Instytutem Łużyckim w Budziszynie  (27-29 października 2008).

11.03.2009
Fabian Kaulfürst, Dolnołużyckie słowniki internetowe

23.04.2009
Anna Perzyńska, Możliwości wykorzystania funduszy unijnych na projekty dotyczące mniejszości i wspierające kulturę regionalną

21.05.2009
W Klubie Kultury „Anin” odbyła się promocja książek:
  1. Zbigniew Gajewski, Niektóre sprawy słowiańskie: łużyckie oraz białoruskie i bułgarskie, Sochaczew 2008. Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie  
  2. Antologia prozy łużyckiej: Cyblowe suknički, red. Ingrid Juršikowa, Budyšin 2008. Ludowe Nakładnistwo Domowina


25.06.2009
Prof. dr hab. Dietrich Scholze-Šołta z Instytutu Łużyckiego w Budziszynie zaprezentował w języku polskim książkę, zbiór studiów dotyczących historii dwu Kościołów i dwu religii na dwujęzycznych Łużycach: Stätten und Stationen religiösen Wirkens, Red. Lars-Arne Dannenberg, Dietrich Scholze, Spisy Serbskeho instituta / Schriften des Sorbischen Instituts 48, Bautzen 2009, Domowina-Verlag

13.11.2009
Promocja publikacji:
Europejskie mniejszości etniczne. Łużyczanie jako mniejszość wzorcowa, red. Ignacy M. Doliński, Elżbieta Wrocławska, cz. I („Zeszyty Łużyckie" 41/2007, wyd. 2008) i cz. II („Zeszyty Łużyckie" 42/2008, wyd. 2009).

18.11.2009
Spotkanie poświęcone sorabistycznej  twórczości naukowej, translatorskiej oraz  leksykograficznej Profesora Rafała Leszczyńskiego,  który w 2008 roku ukończył 75 lat.
Podczas spotkania został wręczony uroczyście Jubilatowi zadedykowany Mu tom „Zeszytów Łużyckich”, 42/2008, wyd. 2009.
W drugiej części spotkania Profesor Rafał Leszczyński przedstawił swoje uwagi na temat konferencji poświęconej twórczości i językowi Jakuba Barta-Ćišinskiego, jednego z największych pisarzy łużyckich – konferencję zorganizował w październiku br. Serbski institut / Instytut Łużycki w Budziszynie.

17.12.2009
Prof. dr hab. Jadwiga Zieniukowa i dr Elżbieta Wrocławska, Spotkania z językiem i kulturą kaszubską
(relacja ze wspólnej wyprawy badawczej w lipcu br.)

21.01.2010
Dyskusja na temat współczesnej sytuacji mniejszości łużyckiej w Niemczech

18.02.2010
Mgr Anna Jakubowska, O obrazie kłamcy we frazeologii górnołużckiej i polskiej

11.03.2010
Prof. dr hab. Jadwiga Zieniukowa, Język kaszubski w tekstach sakralnych

15.04.2010
Mgr Bożena Itoya, Czy najnowsze słowniki języka górnołużyckiego wpisują się w tradycję leksykografii łużyckiej

10.06.2010
Prof. dr hab. Ewa Siatkowska, Determinanty tożsamości narodowej Górnych Łużyczan
i Bośniaków

21.10.2010
Prof. dr hab. Ewa Siatkowska, Próba  periodyzacji historii górnołużyckiego języka literackiego

18.11.2010
Dr Elżbieta Wrocławska, Wieloetniczna Bośnia i Hercegovina. Bosanci: Bošnjaci, Srbi, Hrvati i inne narodowości
Dr Helena Krasowska, Polacy bukowińscy w Bośni. Na podstawie badań z października 2010 r.I

13.01.2011
Mgr Bożena Itoya, Jak mówić o Łużycach w języku polskim. Analiza terminów łużycki/serbołużycki, Łużyczanin/Serbołużyczanin/Serb Łużycki, język łużycki/język serbołużycki/języki łużyckie/łużycczyzna na tle porównawczym (wybrane języki europejskie)

10.02.2011
Prezentacja tomu poświęconego pamięci Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko Poszukiwanie i budowanie tożsamości, red. Ignacy M. Doliński, Elżbieta Wrocławska Zeszyty Łużyckie 43/2009, wyd. 2010

10-11.03.2011
Uczestniczenie członków Fundacji Slawistycznej i Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego w międzynarodowej konferencji w Warszawie, nt. Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie, zorganizowanej przez następujące instytuty i organizacje naukowe: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Serbski institut z. t. Budyšin /Sorbisches Institut e.V. Bautzen, Institut za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity / Institut für Sorabistik. Universität Leipzig

12.05.2011
Spotkanie w Klubie Kultury „Anin” poświęcone jubileuszowi 85-lecia urodzin doktora Zbigniewa Gajewskiego, podczas którego między innymi odczytano fragmenty książek Jubilata. Wsród licznych zebranych z Warszawy i Sochaczewa obecne były też dwie przedstawicielki wydawnictwa Domowina z Budziszyna.

13.06.2013
Dr Nicole Dołowy-Rybińska, Kaszubskie dyskursy narodowościowe - spojrzenie antropologiczne

14.11.2013
Dr Anna Jawor, Rodzina w szponach mniejszości?

12.12.2013
Promocja tomów 45. i 46. „Zeszytów Łużyckich" poświęconych tematowi: Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie

27.03.2014
Prof. dr hab. Helena Krasowska, Ewa Rzetelska-Feleszko jako badacz języków i dialektów słowiańskich na pograniczach