Ministerstwo Nauki/Ministry of Science


Fundacja Slawistyczna współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


The Slavic Foundation cooperates with Ministry of Science and Higher Education.