Zaproszenie na konferencję naukową

Fundacja Slawistyczna, jako współorganizator – wraz z Instytutem Slawistyki PAN, Komisją Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Grupą roboczą „Slawistyka cyfrowa” przy Konsorcjum DARIAH-PL – serdecznie zaprasza na konferencję naukową „Językoznawstwo a systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro”, która odbędzie się w dniach 4–5 października w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z programem Konferencji!

Program Konferencji do pobrania

Konferencja realizowana jest w ramach zadania „Rozbudowa, utrzymanie bazy danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw oraz upowszechnienie rezultatów prac nad bazą iSybislaw”, finansowanego w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program konferencji EUROJOS XIV

Zachęcamy do zapoznania się z programem międzynarodowej konferencji naukowej EUROJOS XIV: „Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery”, której współorganizatorem jest Fundacja Slawistyczna. Konferencja odbędzie się w Nałęczowie w dniach 11–13 września.

Międzynarodowa konferencji naukowa: „Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery”. EUROJOS XIV (11–13 września 2018) – zadanie finansowane w ramach umowy 800/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program Konferencji do pobrania