Nagroda Fundacji Slawistycznej wręczona po raz trzeci

W dniu 6 grudnia 2018 roku w siedzibie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Jaracza 6 odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Fundacji Slawistycznej za rok 2017. Jej Laureatką została dr Karolina Ćwiek-Rogalska, której debiut książkowy – monografia Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz kulturowy czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 215) – wywołała duże zainteresowanie slawistycznego środowiska akademickiego. Oparta przede wszystkim na badaniach terenowych w gminie Dolní Žandov, dopełniona analizą materiałów terenowych i źródłowych: archiwalnych i czasopiśmienniczych, ta praca badawcza przynosi głęboką, nowatorską i zróżnicowaną diagnozę badanego obszaru, na którym dokonywały się zmiany składu narodowościowego.

Czytaj dalejNagroda Fundacji Slawistycznej wręczona po raz trzeci