Publikacja „The experience of faith in Slavic cultures and literatures in the context of postsecular thought”

Z radością zapraszamy do lektury tomu „The experience of faith in Slavic cultures and literatures in the context of postsecular thought” pod redakcją dr hab. Danuty Sosnowskiej (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego) i dr Eweliny Drzewieckiej (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk). Publikacja, której Fundacja jest współwydawcą, została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania DUN nr 695/P-DUN/2017. Ukazała się w wolnym dostępie i jest możliwa do bezpłatnego pobrania na stronach wydawcy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Link: https://www.wuw.pl/product-pol-9039-The-Experience-of-Faith-in-Slavic-Cultures-and-Literatures-in-the-Context-of-Postsecular-Thought-PDF.html