Zaproszenie do udziału w konferencji

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundacja Slawistyczna zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Jedność w Różnorodności. WOKÓŁ SŁOWIAŃSKIEJ AKSJOSFERY. EUROJOS XIV”, 11−13 września 2018 roku.

Międzynarodowa konferencja naukowa: „Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV” (11−13 września 2018) – zadanie finansowane w ramach umowy 800/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Czytaj dalejZaproszenie do udziału w konferencji

Wręczenie nagrody Fundacji Slawistycznej

Fundacja Slawistyczna od 2012 roku przyznaje nagrodę za najlepszy debiut książkowy w dziedzinie slawistyki. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń przyznaje ją kapituła Nagrody Fundacji Slawistycznej, powołana przez Radę Fundacji Slawistycznej. Nagrodę za wybitny debiut slawistyczny za rok 2016 uzyskała dr Ewelina Drzewiecka za książkę Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku, opublikowanej przez wydawnictwo Universitas. Uroczystość …

Czytaj dalejWręczenie nagrody Fundacji Slawistycznej

Jubileusz dwudziestopięciolecia Fundacji Slawistycznej

Trzeciego października br. w Pałacu Staszica odbyło się uroczyste posiedzenie Fundacji Slawistycznej, która w tym roku obchodzi dwudziestopięciolecie swojej działalności. Posiedzenie poprowadziły: dr Małgorzata Kasner, prezes FS, oraz dr Elżbieta Wrocławska, przewodnicząca Rady Fundacji. Od 25 lat Fundacja w swojej codziennej działalności i w ramach pozyskanych na drodze konkursowej środków wspiera badania naukowe i upowszechnia …

Czytaj dalejJubileusz dwudziestopięciolecia Fundacji Slawistycznej

Zaproszenie na konferencję

Fundacja Slawistyczna wraz z Instytutem Slawistyki PAN, Instytutem Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają na konferencję naukową „Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postsekularnej”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 16–17 października 2017 roku. Międzynarodowa konferencja naukowa „Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach …

Czytaj dalejZaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

Fundacja Slawistyczna wraz z Instytutem Slawistyki PAN oraz Wydziałem Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają na II konferencję naukową z cyklu „Antropologiczno-językowe wizerunki duszy” w perspektywie międzykulturowej na temat: „Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 19–21 października 2017 roku. Międzynarodowa konferencja naukowa „Dusza w aksjosferze – aksjosfera duszy” – zadanie finansowane w ramach …

Czytaj dalejZaproszenie na konferencję

Nowa monografia „Obce/swoje II. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy”

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się monografia wieloautorska „Obce/swoje II. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy” pod redakcją Katarzyny Glinianowicz i Katarzyny Kotyńskiej, dofinansowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz Fundację Slawistyczną. Współautorami tomu są antropolodzy, językoznawcy i literaturoznawcy z Białorusi, Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy; wśród nich badaczka z Instytutu Slawistyki PAN dr Iwona …

Czytaj dalejNowa monografia „Obce/swoje II. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy”

Nekrolog

Z głębokim smutkiem żegnamy śp. Violettę Koseską-Toszewą, Profesor zwyczajną, doktor honoris causa Bułgarskiej Akademii Nauk, długoletnią pracownicę Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, kierowniczkę Zespołu Lingwistyki Korpusowej i Semantyki IS PAN, wybitną polską uczoną, językoznawczynię, slawistkę, bułgarystkę, rusycystkę, znakomitą organizatorkę współpracy naukowej z wieloma krajami, twórczynię uznanych w świecie teorii z pogranicza językoznawstwa i logiki, niedoścignioną mistrzynię …

Czytaj dalejNekrolog