Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, 19–22.06.2019 r., Jastrowie

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, która odbędzie się w dniach 19–22.06.2019 r. w Jastrowiu.

Konferencja ta będzie ósmym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej, zainicjowanych na początku lat 90. XX wieku przez prof. Kazimierza Feleszkę. Organizatorkami tegorocznej konferencji są dr hab. Helena Krasowska i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk.

Czytaj dalejMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, 19–22.06.2019 r., Jastrowie

Zgłoszenia do Nagrody Fundacji Slawistycznej za Debiut Książkowy z Dziedziny Slawistyki

Kapituła Nagrody Fundacji Slawistycznej za Debiut Książkowy z Dziedziny Slawistyki zwraca się do wszystkich Kolegów i Koleżanek, którym leży na sercu rozwój polskiej slawistyki, z prośbą o zgłaszanie kandydatur do Nagrody za debiut w roku 2018. Na zgłoszenia czekamy do końca czerwca bieżącego roku. Z warunkami zgłoszenia można zapoznać się w Regulaminie Nagrody. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres Fundacji: fundacja.slawistyczna@gmail.com.

Dziękujemy!

Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Profesor Ewie Golachowskiej

Podczas otwarcia XVI Sesji Doktoranckiej Instytutu Slawistyki PAN w dniu 8 maja 2019 roku odbyła się uroczystość wręczenia dr hab. Ewie Golachowskiej, prof. IS PAN, odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Laudację wygłosiła dyrektor Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Anna Zielińska.

Czytaj dalejWręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Profesor Ewie Golachowskiej

Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Heleny Krasowskiej i Lecha A. Suchomłynowa

W dniu 2 kwietnia br. w warszawskim Pałacu Potockich UW odbyła się prezentacja tomu Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie Rumunia – Ukraina autorstwa prof. Heleny Krasowskiej (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa), dr Magdaleny Pokrzyńskiej (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra), prof. Lecha Suchomłynowa (Ukraińska Narodowa Akademia Nauk, Berdiańsk).

Czytaj dalejMedale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Heleny Krasowskiej i Lecha A. Suchomłynowa

Zachęcamy do lektury książki „Sztuka marginesów”

Z radością zawiadamiamy, że światło dzienne ujrzała kolejna monografia, której Fundacja Slawistyczna jest współwydawcą. Nakładem Wydawnictwa Libron ukazała się książka dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny.

Jak czytamy w recenzji dr hab. Magdaleny Bogusławskiej:

„Niezaprzeczalną wartością książki jest niezwykle cenne poznawczo przesunięcie akcentów – oto osią narracji o historii państwa i narodu staje się przekaz wizualny, zazwyczaj marginalizowany w dyskursie historycznym, choć przecież to właśnie jego ewolucja wyznacza trajektorię przemian określanych mianem nowoczesności. Trudno zaprzeczyć, że jest ona wzrokocentryczna. Wróblewska-Trochimiuk wyciąga z tej diagnozy konsekwencje – dowodzi, że obraz jest w najnowszych dziejach Chorwacji aktorem, którego nie tylko nie sposób pominąć, ale którego rolę trzeba należycie uwydatnić”.

Zapraszamy do lektury!

Projekty Fundacji Slawistycznej z dofinansowaniem w programie Działalność Upowszechniająca Naukę

Jest nam niezwykle miło zawiadomić, że wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazły się także te zgłoszone przez Fundację Slawistyczną.

Dzięki wsparciu w programie Fundacja będzie mogła podtrzymać prowadzoną działalność wydawniczą, mającą na celu udostępnianie w otwartym dostępie publikacji wnoszących istotny wkład w rozwój badań slawistycznych. Oznacza to także możliwość kontynuowania prac nad wieloletnimi działaniami Fundacji: rozbudową systemów repozytorium iReteslaw i bazy danych iSybislaw, organizacją konferencji naukowych poświęconych nauczaniu języka polskiego za granicą i dziedzictwu bukowińskiemu, a także włączenie się w nowe działania popularyzatorskie, takie jak katalog pomników ku czci poległych na Pomorzu Środkowym.

Wykaz zakwalifikowanych projektów został opublikowany na stronie Ministerstwa

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla prof. Ewy Golachowskiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na wniosek Fundacji Slawistycznej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, nadał dr hab. Ewie Golachowskiej, prof. IS PAN, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Prof. Golachowska była przez wiele lat prezeską Fundacji, a obecnie jest członkinią Rady Fundacji. Serdecznie gratulujemy!

Odznaczenie „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla autorów książki „Świadectwo zanikającego dziedzictwa”

Z radością informujemy, że na wniosek Fundacji Slawistycznej prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznał dr hab. Helenie Krasowskiej, prof. IS PAN i prof. Lechowi Aleksemu Suchomłynowowi Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Uroczystość wręczenia medalu odbędzie się podczas organizowanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego prezentacji książki Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie. Rumunia – Ukraina, której autorami są Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska oraz Lech Aleksy Suchomłynow. Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia o godz. 17.00 w Sali Narożnej Pałacu Potockich (Warszawa, Krakowskie Przedmieście 32). W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Serdecznie gratulujemy!

Publikacja „The experience of faith in Slavic cultures and literatures in the context of postsecular thought”

Z radością zapraszamy do lektury tomu „The experience of faith in Slavic cultures and literatures in the context of postsecular thought” pod redakcją dr hab. Danuty Sosnowskiej (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego) i dr Eweliny Drzewieckiej (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk). Publikacja, której Fundacja jest współwydawcą, została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania DUN nr 695/P-DUN/2017. Ukazała się w wolnym dostępie i jest możliwa do bezpłatnego pobrania na stronach wydawcy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Link: https://www.wuw.pl/product-pol-9039-The-Experience-of-Faith-in-Slavic-Cultures-and-Literatures-in-the-Context-of-Postsecular-Thought-PDF.html