Dorobek przedwojennej polskiej etnologii

Celem witryny poświęconej Józefowi Obrębskiemu jest gromadzenie i upowszechnianie jego prac i materiałów, jak również dotyczących go publikacji i innych źródeł. Skupione w jednym miejscu naukowe edycje pism Obrębskiego i przyrastająca wiedza o nim będą dzięki temu łatwiej dostępne. W ten sposób witryna wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich zainteresowanych osobą i dorobkiem tego niestandardowego uczonego.

Redakcja: Anna Engelking (redaktorka merytoryczna, Instytut Slawistyki PAN) i Piotr Otręba (redaktor techniczny, administrator).

https://ispan.waw.pl/obrebski/


Witryna powstała ze środków projektu „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. Weryfikacja, opracowanie naukowe i upowszechnienie w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa Obrębskiego z Macedonii sporządzonej w latach 1930.” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 800/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW w języku polskim