The Slavic Foundation Founders

  • prof. dr hab. EWA RZETELSKA-FELESZKO
  • prof. dr hab. KWIRYNA MARIA HANDKE
  • prof. dr hab. HANNA EWA TABORSKA
  • prof. dr hab. EWA IRENA WOLNICZ-PAWŁOWSKA
  • prof. dr hab. JANUSZ ANDRZEJ RIEGER