ISS PAS Journals

Od 2015 roku Fundacja Slawistyczna jest partnerem projektu Instytutu Slawistyki PAN – Platformy czasopism IS PAN. Fundacja bierze udział w utrzymaniu, modernizacji i umiędzynarodowieniu Platformy.

Na Platformie są publikowane czasopisma slawistyczne w tzw. wolnym dostępie: „Acta Baltico-Slavica”, „Adeptus”, „Cognitive Studies / Études Cognitives”, „Colloquia Humanistica”, „Slavia Meridionalis”, „Sprawy Narodowościowe”, „Studia Litteraria et Historica” i „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”.

 https://ispan.waw.pl/journals