ISS PAS Journals

Od 2015 roku Fundacja Slawistyczna jest partnerem projektu Instytutu Slawistyki PAN – ISS PAS Journals (The Journals of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences). Fundacja bierze udział w utrzymaniu, modernizacji i umiędzynarodowieniu Platformy ISS PAS Journals.

Na platformie są Publikowane czasopisma slawistyczne w tzw. wolnym dostępie: „Acta Baltico-Slavica”, „Adeptus”, „Cognitive Studies / Études Cognitives”, „Colloquia Humanistica”, „Slavia Meridionalis”, „Sprawy Narodowościowe”, „Studia Litteraria et Historica” i „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”.

Odnośnik: https://ispan.waw.pl/journals