iSybislaw – bibliograficzna baza danych

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw prezentuje system informacji slawistycznej, stanowiący pionierskie przedsięwzięcie naukowe w skali światowej. System informacji slawistycznej jest inicjatywą polskiego środowiska slawistycznego i jest związany instytucjonalnie z Instytutem Slawistyki PAN oraz z Fundacją Slawistyczną. Oparty na nowatorskiej metodologii projekt jest realizowany dzięki interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej.

Zakres tematyczny bazy obejmuje językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywne i językoznawstwo słowiańsko-niesłowiańskie, a także językoznawstwo teoretyczne i ogólne, relewantne dla slawistyki językoznawczej. Zbiór informacyjny systemu uwzględnia relewantne dla użytkowników informacje zawarte w różnego typu dokumentach, jak monografie autorskie, prace zbiorowe, czasopisma i artykuły w nich zamieszczone, słowniki, recenzje, omówienia i inne, w oryginalnych językach publikacji. Baza ma charakter otwarty: udostępnia bezpłatnie pełne opisy bibliograficzne, umożliwia również dostęp do pełnych tekstów, głównie poprzez linki do repozytoriów i innych dedykowanych archiwów. Zakres chronologiczny zbioru informacyjnego obejmuje okres od 1992 roku do dnia dzisiejszego.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego języka informacyjno-wyszukiwawczego możliwe jest wielojęzyczne przeszukiwanie różnojęzycznego zbioru informacyjnego. Odpowiednia strukturalizacja zbioru informacyjno-wyszukiwawczego pozwala użytkownikom łatwo i szybko dotrzeć do potrzebnych informacji. W rozbudowanej strukturze rekordów uwzględniane są m.in. słowa kluczowe i klasyfikacja, a także abstrakty i adnotacje (czasem w 2 językach: obcym i polskim).

Baza iSybislaw realizuje ideę otwartego dostępu do informacji i wiedzy, promuje otwarty nowoczesny system informacji slawistycznej oraz wpływa na jakość i innowacyjność pracy naukowej. Założenia te pozostają w zgodzie z działalnością Fundacji Slawistycznej.

 http://www.isybislaw.ispan.waw.pl


W latach 2017–2018 zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W latach 2019–2020 zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.