Magdalena Pokrzyńska oraz Wiktoria Malicka z odznakami honorowymi „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Z przyjemnością informujemy, że na wniosek Fundacji Slawistycznej dr Wiktoria Malicka i dr Magdalena Pokrzyńska zostały odznaczone jako osoby zasłużone dla kultury polskiej przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Poniżej prezentujemy sylwetki laureatek.

dr Wiktoria Malicka

Antropolożka, zatrudniona w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, gdzie od 2010 roku pełni funkcję Pełnomocnika Ossolineum we Lwowie. Jej działalność wiąże się z dokumentowaniem i upowszechnianiem kultury polskiej w Ukrainie i Polsce. Na szczególną uwagę zasługują prowadzone przez nią liczne projekty digitalizacyjne, które umożliwiły wykonanie już pięciu milionów skanów dokumentów różnego typu, np. rękopisów i map. Dzięki digitalizacji i udostępnieniu dokumentów w formie cyfrowej udało się uchronić je od zniszczenia i zapewnić należne im miejsce w obiegu kultury światowej. Dr Malicka jest także organizatorką tzw. Spotkań Ossolińskich, które na stałe wpisały się w mapę kulturalną Lwowa. Na spotkania zapraszane są wybitne Polki i wybitni Polacy ze świata nauki i kultury. Laureatka inicjuje i organizuje także inne wydarzenia kulturowo-naukowe, m.in. wystawy i konferencje poświęcone głównie Ossolineum i przedwojennym Ossolińczykom. Zainteresowania badawcze dr Malickiej koncentrują się wokół problemów kultury polskiej poza granicami kraju (zwłaszcza na obszarze Lwowa). Doktoryzowała się w zakresie nauk o kulturze w oparciu o pracę Przestrzenie tożsamości współczesnego Lwowa. Miasto w świadomości mieszkańców, która została wyróżniona prze Radę Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

dr Magdalena Pokrzyńska

Etnolożka i socjolożka, zawodowo związana z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi badania naukowe oraz aktywnie zajmuje się popularyzacją i animacją społeczno-kulturalną. W działalności naukowej koncentruje się na kilku obszarach tematycznych: kulturze i życiu społecznym Polaków na terenach historycznej Bukowiny oraz powojennych migrantów z Bukowiny w Polsce, pamięci Kresowian, lubuskiej kulturze regionalnej oraz tożsamości człowieka pogranicza polsko-niemieckiego w wymiarze historycznym i współczesnym. Opublikowała liczne prace z tego zakresu, w tym dwie monografie szczególnie ważne dla badań o Bukowinie: Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej oraz – we współautorstwie z Heleną Krasowską i Lechem Aleksym Suchomłynowem – dzieło dokumentujące język polski poza granicami kraju Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina. Działalność popularyzatorską, animacyjną i edukacyjną dotyczącą kultury tradycyjnej i współczesnych kontekstów ich funkcjonowania rozwija w wieloletniej współpracy z instytucjami kultury i organizacjami społecznymi, m.in. z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli, Regionalnym Centrum Kultury w Pile „Fabryka Emocji”, Ośrodkiem Kultury w Jastrowiu, Związkiem Polaków w Rumunii, czy Obwodowym Towarzystwem Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach. Jest jedną z inicjatorek Bukowińskiego Festiwalu Nauki, który od 2015 roku organizuje wspólnie z dr hab. Heleną Krasowską, prof. IS PAN. Laureatka jest także współorganizatorką innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę o wielokulturowej Bukowinie i innych regionach zróżnicowanych kulturowo i społecznie, m.in. cyklicznej konferencji Bukowińskie Spotkania Naukowe.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close