Dotychczasowi laureaci

2018

Nagroda Fundacji Slawistycznej za debiut książkowy z dziedziny slawistyki dla Karoliny Ćwiek-Rogalskiej za książkę Zapamiętane w krajobrazie. Krajobraz czesko-niemieckiego pogranicza w czasach przemian (2017).

(okładka pobrana z: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2715)

2017

Nagroda Fundacji Slawistycznej za debiut książkowy z dziedziny slawistyki dla Eweliny Drzewieckiej za książkę Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku (2016).

(okładka pobrana z: http://universitas.com.pl/produkt/3524/Herezja-Judasza-w-kulturze-ponowoczesnej-Studium-przypadku/)

2013

Nagroda Fundacji Slawistycznej za debiut książkowy z dziedziny slawistyki dla Anny Kobylińskiej za książkę Tropem Hermesa. Przypadek słowackiego księdza, myśliciela i literata Jonáša Záborského (2012).

(okładka pobrana z: http://ksiegarniapolon.uw.edu.pl/sklep/slawistyka/tropem-hermesa-przypadek-slowackiego-ksiedza-mysliciela-i-literata-jonasa-zaborskiego/)