Kapituła Nagrody Fundacji Slawistycznej

  • dr hab. GRAŻYNA BOBILEWICZ
  • dr hab. EWA DZIĘGIEL
  • dr hab. ANNA ENGELKING (PRZEWODNICZĄCA)
  • dr MACIEJ FALSKI (SEKRETARZ)
  • dr hab. GRAŻYNA SZWAT-GYŁYBOWA