Regulamin „Nagrody Fundacji Slawistycznej za debiut książkowy z dziedziny slawistyki”

1. Nazwa, organizator, cele i forma.
1. 1. Nazwa nagrody: Nagroda Fundacji Slawistycznej za Debiut Książkowy z zakresu Slawistyki, zwana dalej Nagrodą.
1. 2. Organizator nagrody: Fundacja Slawistyczna, zwana dalej Fundacją, z siedzibą w Warszawie (00-378), ul. Jaracza 6/12, województwo mazowieckie.
1. 3. Cel: wyróżnienie i promocja debiutów książkowych z zakresu slawistyki.
1. 4. Nagroda ma formę dyplomu uznania.

2. Kryteria zgłaszania kandydatur do Nagrody:
2. 1. Od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku członkowie Rady Fundacji, laureaci poprzednich edycji Nagrody, oraz wydawnictwa, instytucje i organizacje naukowe bądź indywidualni pracownicy nauki zgłaszają do Nagrody debiuty książkowe z zakresu slawistyki, opublikowane w ciągu ostatniego roku poprzedzającego rok, w którym przyznawana jest Nagroda.
2. 2. Do zgłoszenia powinien być dołączony egzemplarz książki, zgoda osoby, która książkę opublikowała, a także krótka opinia o książce osoby rekomendującej oraz przynajmniej jedna recenzja wydawnicza.
2. 3. Podmiot zgłaszający ma prawo do rekomendowania jednej książki rocznie.

3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do końca września danego roku.

4. Oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych do Nagrody debiutów książkowych dokonuje Kapituła.

5. Składającą się z pięciu osób Kapitułę Nagrody wybiera na cztery lata Rada Fundacji. Spośród członków Rady Fundacji zostają wybrani Przewodniczący oraz Sekretarz Kapituły, pozostałych troje członków Kapituły nie musi być członkami Rady Fundacji.

6. Przyznawanie nagrody: Kapituła Nagrody podejmuje decyzję przyznania jednej Nagrody rocznie, w głosowaniu tajnym, większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły. Kapituła przedstawia swą decyzję Radzie Fundacji i Zarządowi Fundacji.

7. Decyzja Kapituły ma charakter ostateczny i nie podlega odwołaniu.

8. Z otrzymaniem Nagrody wiąże się prezentacja dzieła na łamach uznanych (punktowanych) czasopism slawistycznych. Formą prezentacji może być rekomendowany przez Kapitułę artykuł w języku polskim, angielskim lub innym, recenzja naukowa bądź inna forma możliwa do realizacji.

9. Wręczanie nagrody: Wręczenia Nagrody dokonują przedstawiciele władz Fundacji oraz Przewodniczący Kapituły w ostatnim kwartale danego roku.

10. Zatwierdzanie i zmiany regulaminu: Regulamin Nagrody i jego modyfikacje zatwierdza zebranie Rady Fundacji na wniosek Kapituły.

 

Warszawa, 20 czerwca 2022 r.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close