Prezydium Rady Fundacji Slawistycznej

Przewodnicząca: dr ELŻBIETA WROCŁAWSKA

Członkini: dr ZOFIA EWA RUDNIK-KARWATOWA

Sekretarz: dr MAŁGORZATA OSTRÓWKA