Prezydium Rady Fundacji Slawistycznej

Przewodnicząca: dr Elżbieta Wrocławska

Członkini: dr Zofia Ewa Rudnik-Karwatowa

Sekretarz: dr Małgorzata Ostrówka