Rada Fundacji Slawistycznej

 • dr hab. GRAŻYNA BOBILEWICZ
 • prof. dr hab. WOJCIECH JÓZEF BURSZTA
 • prof. dr hab. JERZY DUMA
 • dr hab. EWA DZIĘGIEL
 • dr hab. ANNA ENGELKING
 • dr MACIEJ FALSKI
 • dr hab. EWA GOLACHOWSKA
 • prof. dr hab. KWIRYNA HANDKE
 • prof. dr hab. IWONA KABZIŃSKA-STAWARZ
 • dr ELŻBIETA KACZMARSKA
 • dr hab. HELENA KRASOWSKA
 • dr BEATA KUBOKOVÁ
 • prof. dr hab. IRENA MARYNIAK
 • dr hab. EWA MASŁOWSKA
 • dr JERZY MOLAS
 • dr hab. KATARZYNA OSIŃSKA
 • dr MAŁGORZATA OSTRÓWKA
 • prof. dr hab. IRYDA PABIS
 • dr DOROTA PAZIO-WLAZŁOWSKA
 • dr hab. ROMAN ROSZKO
 • dr EWA RUDNIK-KARWATOWA
 • dr ELŻBIETA RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA
 • dr hab. WANDA SZULOWSKA
 • dr hab. GRAŻYNA SZWAT-GYŁYBOW
 • dr JOANNA TABOR
 • prof. dr hab. HANNA TABORSKA
 • dr KATARZYNA WASZCZYŃSKA
 • prof. dr hab. EWA WOLNICZ-PAWŁOWSKA
 • dr ELŻBIETA WROCŁAWSKA (przewodnicząca rady)
 • dr hab. KRZYSZTOF WROCŁAWSKI
 • prof. dr hab. ANNA ZIELIŃSKA
 • prof. dr hab. JADWIGA ZIENIUK
 • dr ANNA ŻEBROWSKA