Publikacje

Książki wydane przy współudziale Fundacji Slawistycznej dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2019 r.

Monografie

 • Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Agnieszka Zatorska, Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi), red. Małgorzata Korytkowska, cz. I-II (1 i 2), Warszawa: IS PAN & FS [Seria: Prace Slawistyczne. Slavica 145] (wersja elektroniczna)
 • Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 3: Konserwatyzm – liberalizm – naród, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa przy współpracy z Dorotą Gil i Lechem Miodyńskim, Warszawa: IS PAN & FS [Seria: Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 3] (wersja elektroniczna)
 • Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 4: Nowoczesność – sekularyzacja – postęp, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa przy współpracy z Dorotą Gil i Lechem Miodyńskim, Warszawa: IS PAN & FS [Seria: Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 4] (wersja elektroniczna)
 • Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 5: Kultura – kształcenie – humanizm, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa przy współpracy z Dorotą Gil i Lechem Miodyńskim, Warszawa: IS PAN & FS [Seria: Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 5] (wersja elektroniczna)
 • Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 6: Oświata, tradycja uniwersalizm, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa przy współpracy z Dorotą Gil i Lechem Miodyńskim, Warszawa: IS PAN & FS [Seria: Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 6] (wersja elektroniczna)
 • Wojciech Mądry, Władysław Kowalenko (1884–1966). Badacz dziejów dawnej Słowiańszczyzny na lądzie i na morzu, Warszawa: IS PAN & FS [Seria: Kultura na Pograniczach 14] (wersja elektroniczna)

2018 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

 • „Adeptus” (wersja polska i angielska), nr 11 za 2018 rok: Większości – mniejszości – subwersje; nr 12 za 2018 rok: „Fatalne ósemki (nie tylko czeskiej) historii.
 • „Cognitive Studies | Etudes cognitives” nr 18 za 2018.
 • „Colloquia Humanistica” nr 7 za 2018 rok: „Against Homogeneity. Transcultural and Trans-Lingual Strategies in Cultural Production”.
 • „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” nr 50 za 2018 rok: „Dyskursy edukacji historycznej”.
 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” nr 53 za 2018 rok.

Monografie

 • Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej: t. 3: Aksjosfera duszy, dusza w aksjosferze, red. Ewa Masłowska, Dorota Pazio-Wlazłowska, Elżbieta Jurewicz, Warszawa: ISPAN & FS (wersja elektroniczna).
 • Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa, red. Paweł Kowalski, Warszawa: ISPAN & FS [Seria: Prace Slawistyczne. Slavica 144] (wersja elektroniczna).

2017 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

 • „Adeptus” (wersja polska i angielska), nr 9 za 2017 rok: „Ciało, płeć, kultura; nr 10 za 2017 rok: Stare i nowe media: zjawiska, teorie, komunikacja”.
 • „Cognitive Studies | Etudes cognitives” nr 17 za 2017 rok.
 • „Colloquia Humanistica” nr 6 za 2017 rok: „The images of the borders of civilizations”.
 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” nr 52 za 2017 rok.

2016 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

 • „Adeptus” (wersja polska i angielska), nr 7 i nr 8 za 2016 rok.
 • „Cognitive Studies | Études cognitives” nr 16 za 2016 rok.
 • „Colloquia Humanistica” t. 5 za 2016 rok: „Nation. ‚Natsiya’. Ethnie”.

Monogafie

Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, red. Grzegorz Godlewski, Joanna Roszak, Warszawa: ISPAN & FS (wersja drukowana i elektroniczna).

2015 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

 • „Acta Baltico Slavica” nr 39 za 2015 rok: „Pogranicza i kontakty językowe na pograniczu bałtycko-słowiańskim”.
 • „Cognitive Studies | Études cognitives” nr 15 za 2015 rok.
 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” nr 50 za 2015 rok.

Monografie

 • Lucyna Agnieszka Jankowiak, Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie „Słownika terminologii lekarskiej polskiej” z 1881 roku), Warszawa: IS PAN & FS [seria: Prace Slawistyczne „Slavica” 138].
 • Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4: Wartości w świecie słowiańskim, red. Ewa Golachowska, Dorota Pazio-Wlazłowska, Warszawa: IS PAN & FS.
 • Joanna Satoła-Staśkowiak, Najmłodsza leksyka polska i bułgarska, Warszawa: IS PAN & FS.
 • Irena Sawicka, Jolanta Sujecka, Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – języki – areały – konceptualizacje, Warszawa: IS PAN & FS.
 • Semantyka a konfrontacja językowa, t. 5, red. Danuta Roszko, Joanna Satoła-Staśkowiak, Warszawa: IS PAN & FS.
 • Piotr Szenajch, Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych, Warszawa: IS PAN & FS.
 • Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa: WUW przy współudziale IS PAN & FS.

2014 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

 • „Acta Baltico Slavica”, nr 38 za 2014 rok.
 • „Cognitive Studies | Études cognitives”, nr 14 za 2014 rok.
 • „Slavia Meridionalis” nr 14 za 2014 r.
 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” nr 49 za 2014 rok.

Monografie

 • Ryszard Grzesik, Hungaria – Slavia – Europa Centralis. Studia z dziejów kultury środkowoeuropejskiej we wczesnym średniowieczu, Warszawa: ISPAN & FS [seria: Kultura na pograniczach 9].
 • Anna Jawor, Wojna kultur, Czy „flaga tęczowa” wypiera „biało-czerwoną”?, Warszawa: PWN przy udziale: IS PAN & FS.
 • Radosław Kaleta, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Warszawa; Warszawa: ISPAN & FS.
 • Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 3: Narracja i pamięć, red. Ewa Golachowska, Anna Zielińska, Warszawa: Warszawa: ISPAN & FS.
 • Joanna Satoła-Staśkowiak, Violetta Koseska-Toszewa we współpracy z Ludmiłą Dimitrovą, Współczesny słownik bułgarsko-polski, zeszyt 1, Warszawa: Warszawa: ISPAN & FS.
 • Studia Borysiana. Etymologica, diachronica, slavica. W 75. rocznicę urodzin profesora Stanisława Borysia, red. Mariola Jakubowicz, Beata Raszewska-Żurek, Warszawa: ISPAN & FS.
 • Andrzej Wędzki, Miechów w średniowieczu. Studia z dziejów miasta i klasztoru. Zagadka Jaksy, Warszawa: Warszawa: ISPAN & FS.
 • W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku, red. Krzysztof Snarski, Adam Żulpa, Warszawa-Suwałki: Warszawa: ISPAN & FS & Muzeum Okręgowe w Suwałkach.

2013 r.

 • Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma, Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, t. II, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Dorota K. Rembiszewska, Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Anna Kotłowska, Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, zeszyt 6, Pisarze wieku XI, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Cognitive Studies | Etudes Cognitives”, vol. 13, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 48, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2012 r.

 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 47, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Cognitive Studies | Etudes Cognitives”, vol. 12, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. E. Golachowska, A. Zielińska, Konstrukcje i destrukcje tożsamości. t. II Tożsamość wobec wielojęzyczności, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Sylwia Siedlecka, Poganki i intelektualistki. Bohaterki Błagi Dimitrowej w poszukiwaniu źródeł tożsamości, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Katarzyna Kotyńska, Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX–XXI wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Anna Kisiel, Polskie partykuły wyróżniające, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Ewa Masłowska, Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i w kulturze polskiej, wydawnictwo AGADE, Warszawa.
 • Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska, część V (R – Stracenie), opracowały Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Michał Stefański, Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Paweł Buszko, Żyd Żydem. Wizerunek Żyda w kulturze ludowej podlaskich prawosławnych Białorusinów. Miasteczko Orla, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Katarzyna Wrzesińska, Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji 1893–1918. Między ideą wychowawczą a polityką, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Irena Maryniakowa, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. IV. Słowotwórstwo, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2011 r.

 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 46, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Grażyna Charytoniuk-Michiej, Obrzęd dziadów w dokumentach i w cyklu Mickiewicza, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Ewa Golachowska, Anna Zielińska, Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 1. Wokół religii i jej języka, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Grażyna Szwat-Gyłybowa, E. Drzewiecka i zespół autorów, Leksykon tradycji bułgarskiej, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2010 r.

 • Joanna Satoła-Staśkowiak, Polsko-bułgarskie odpowiedniości przekładowe czasów przeszłych, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2009 r.

 • red. Grażyna Szwat-Gyłybow i Joanna Goszczyńska, Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Iwona Bielińska-Gardziel, Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Viara Maldjieva, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 9, Słowotwórstwo, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Hanna Popowska-Taborska, Ewa Rzetelska-Feleszko, Dialekty kaszubskie w świetle dziewiętnastowiecznych materiałów archiwalnych. Prezentacja i opracowanie kaszubskich materiałów językowych zebranych przez Georga Wenkera w latach 1879–1887.
 • red. Irena Maryniakowa, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczny, t. X, Leksyka 6, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak, Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska, część IV (Plemię–Pytlowany), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Mirosław Jankowiak, Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Violetta Koseska i Roman Roszko, Semantyka a konfrontacja językowa, t. 4, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2008 r.

 • red. Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska, Tożsamość – Język – Rodzina. Metody badania przeszłości na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Joanna Nowak, Duchowe piętno społeczeństw. O narodzie i narodowości w polskiej myśli XIX wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Andrzej Wędzki, Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu. T. 1 Tekst; T. 2 Bibliografia, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Zbigniew Greń, Helena Krasowska, Słownik górali polskich na Bukowinie, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Stanisław Karolak, Semantyczna kategoria aspektu. Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. VIII, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2007 r.

 • Zofia Kowalik-Kaleta, Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII–XV wiek), t. I, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Zofia Kowalik-Kaleta, Leonarda Dacewicz, Beata Raszewska-Żurek, Słownik najstarszych nazwisk polskich. Pochodzenie językowe, t. I, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Acta Baltico-Slavica”, t. 31, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Kazimiera Pastusiak, Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych etnograficznych i językowych na podstawie nazw roślin, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2006 r.

 • Koji Morita, Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Katarzyna Kotyńska, Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Danuta Roszko, Funkcjonalne odpowiedniki litewskiego perfectum w litewskiej gwarze puńskiej i w języku polskim, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Dorota Rembiszewska, Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2005 r.

 • Grażyna Szwat-Gyłybowa, Haeresis bulgarica, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Agnieszka Gucka, Obraz emigracji polskiej na łamach „Dziennika Poznańskiego” (1859–1939) i „Kuriera Poznańskiego” (1872–1939), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2004 r.

 • Roman Roszko, Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim (w zestawieniu z językiem polskim), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Zbigniew Greń, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2003 r.

 • red. Zofia Kaleta, Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2002 r.

 • Iryda Grek-Pabisowa, Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Jerzy Szokalski, W kręgu Jesienina, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2001 r.

 • red. Ola Hnatiuk i Larysa Szost, Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890–1930, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Kwiryna Handke, Słowianie, Słowiańszczyzna – pojęcia i rzeczywistość dawniej i dziś, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.