Publikacje

2022 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

„Acta Baltico-Slavica”, redaktor naczelny Maksim Duszkin, nr 46 za 2022 rok: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/152. Publikację tomu 46 czasopisma „Acta Baltico-Slavica” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury dla Fundacji Slawistycznej.

„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, redaktor naczelna: Mariola Jakubowicz, nr 57 za 2022 rok: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/issue/view/140. Publikację tomu 57 czasopisma „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury dla Fundacji Slawistycznej.

Monografie

Elżbieta Zimna, Czeski teatr absurdu. Dramaty Václava Havla na tle czeskiej historii i kultury, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2022 [Kultura na Pograniczach 17], ss. 336, e-ISBN: 978-83-64031-71-7; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1944. Publikacja dofinansowana z programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

2021 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

„Acta Baltico-Slavica”, redaktor naczelny Maksim Duszkin, nr 45 za 2021 rok: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/136. Publikację tomu 45 czasopisma „Acta Baltico-Slavica” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury dla Fundacji Slawistycznej.

„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, redaktor naczelna: Mariola Jakubowicz, nr 56 za 2021 rok: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/issue/view/128. Publikację tomu 56 czasopisma „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury dla Fundacji Slawistycznej.

Monografie

Wojciech Sosnowski, Studium konfrontatywne frazeologizmów bułgarskich, polskich i ukraińskich, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2021 [seria: Prace Slawistyczne. Slavica 152], ss. 218, e-ISBN: 978-83-66369-44-3; ISBN (druk) 978-83-66369-45-0; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1936. Publikacja dofinansowana z programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

2020 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

„Acta Baltico-Slavica”, redaktor naczelna: Zofia Sawaniewska-Mochowa, nr 44 za 2020 rok: Języki pogranicza bałtycko-słowiańskiego na przełomie XX i XXI wieku. Teksty – odmiany – style – dyskursy (redaktorzy prowadzący: Zofia Sawaniewska-Mochowa, Maksim Duszkin): https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/issue/view/119. Publikację tomu 44 czasopisma „Acta Baltico-Slavica” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, redaktor naczelna: Mariola Jakubowicz, nr 55 za 2020 rok: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/issue/view/124. Publikację tomu 55 czasopisma „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Monografie

Jakub Banasiak, Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego), Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2020 [seria: Prace Slawistyczne. Slavica 147], ss. 180, e-ISBN: 978-83-64031-91-5; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1524. Publikacja dofinansowana z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Logo MNiSW w języku polskim

Anna Boguska, Życie na wyspach. Chorwacka współczesna proza insularna, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2020 [seria: Literatura na Pograniczach 13], ss. 232, e-ISBN: 978-83-66369-20-7; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1527. Publikacja dofinansowana z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Logo MNiSW w języku polskim

Bukowina. Wspólne dziedzictwo językowe i kulturowe, red. Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna, Muzeum Etnograficzne w Ochli –Zielona Góra, Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile 2020 [Język na Pograniczach 42], ss. 386, e-ISBN: 978-83-66369-35-1, ISBN: 978-83-66369-34-4 (druk); https://hdl.handle.net/20.500.12528/1784. Publikacja przygotowana w ramach zadania: „Międzynarodowa konferencja naukowa Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe” – zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Logo MNiSW w języku polskim

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 7: Klerykalizacja, konfesje, reformacja, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa we współpracy z Dorotą Gil i Lechem Miodyńskim, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2020 [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 7], ss. 212, e-ISBN: 978-83-66369-14-6; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1518. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 7 (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Logo MNiSW w języku polskim

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 8: Kapitalizm, ojczyzna, polityka, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa we współpracy z Dorotą Gil i Lechem Miodyńskim, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2020 [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 8], ss. 223, e-ISBN: 978-83-66369-15-3, https://hdl.handle.net/20.500.12528/1519. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 8 (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Logo MNiSW w języku polskim

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 9: Agraryzm, anarchizm, socjalizm, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa we współpracy z Dorotą Gil i Lechem Miodyńskim, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2020 [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 9], ss. 219, e-ISBN: 978-83-66369-16-0, https://hdl.handle.net/20.500.12528/1520. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 9 (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Logo MNiSW w języku polskim

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 10: Hasła podporządkowane, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa we współpracy z Dorotą Gil i Lechem Miodyńskim, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2020 [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 10], ss. 336, e-ISBN 978-83-66396-17-7, https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 10 (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Logo MNiSW w języku polskim

2019 r.

Monografie

Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Agnieszka Zatorska, Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi), red. Małgorzata Korytkowska, cz. I–II (1 i 2), Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019 [Prace Slawistyczne: Slavica 145], e-ISBN: 978-83-66369-02-3 (the book), e-ISBN: 978-83-66369-03-0 (part 1), ss. 396, e-ISBN: 978-83-66369-04-7 (part 2.1), ss. 1410, e-ISBN: 978-83-66369-05-4 (part 2.2), ss. 1341;  https://hdl.handle.net/20.500.12528/1087. Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi) (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Logo MNiSW w języku polskim

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 3: Konserwatyzm – liberalizm – naród, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa przy współpracy z Dorotą Gil i Lechem Miodyńskim, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019 [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 3], ss. 233, e-ISBN: 978-83-64031-95-3;  https://hdl.handle.net/20.500.12528/1078. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 3 (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Logo MNiSW w języku polskim

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 4: Nowoczesność – sekularyzacja – postęp, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa przy współpracy z Dorotą Gil i Lechem Miodyńskim, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019 [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 4], ss. 213, e-ISBN: 978-83-64031-96-0;  https://hdl.handle.net/20.500.12528/1080. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 4  (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Logo MNiSW w języku polskim

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 5: Kultura – kształcenie – humanizm, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa przy współpracy z Dorotą Gil i Lechem Miodyńskim, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019 [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 5], ss. 223, e-ISBN: 978-83-64031-97-7; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1081. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 5  (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Logo MNiSW w języku polskim

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek, t. 6: Oświata, tradycja uniwersalizm, red. Grażyna Szwat-Gyłybowa przy współpracy z Dorotą Gil i Lechem Miodyńskim, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019 [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 6], ss. 217, e-ISBN: 978-83-64031-98-4; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1082. Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 6  (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Logo MNiSW w języku polskim

Wojciech Mądry, Władysław Kowalenko (1884–1966). Badacz dziejów dawnej Słowiańszczyzny na lądzie i na morzu, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019 [Kultura na Pograniczach 14], ss. 187, e-ISBN: 978-83-64031-92-2;  https://hdl.handle.net/20.500.12528/1086. Władysław Kowalenko (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Logo MNiSW w języku polskim

Etymologica Slavica. Studia etymologiczne poświęcone prof. Franciszkowi Sławskiemu z okazji setnej rocznicy urodzin, red. Mariola Jakubowicz, Szymon Pogwizd, Beata Raszewska-Żurek, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019 [Prace Slawistyczne. Slavica 146], ss. 370, e-ISBN: 978-83-66369-01-6;  https://hdl.handle.net/20.500.12528/1084. Etymologica Slavica (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Logo MNiSW w języku polskim

2018 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

 • „Adeptus” (wersja polska i angielska), nr 11 za 2018 rok: Większości – mniejszości – subwersje; nr 12 za 2018 rok: „Fatalne ósemki (nie tylko czeskiej) historii.
 • „Cognitive Studies | Etudes cognitives” nr 18 za 2018.
 • „Colloquia Humanistica” nr 7 za 2018 rok: „Against Homogeneity. Transcultural and Trans-Lingual Strategies in Cultural Production”.
 • „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” nr 50 za 2018 rok: „Dyskursy edukacji historycznej”.
 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” nr 53 za 2018 rok.

Monografie

 • Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej: t. 3: Aksjosfera duszy, dusza w aksjosferze, red. Ewa Masłowska, Dorota Pazio-Wlazłowska, Elżbieta Jurewicz, Warszawa: ISPAN & FS (wersja elektroniczna).
 • Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa, red. Paweł Kowalski, Warszawa: ISPAN & FS [Seria: Prace Slawistyczne. Slavica 144] (wersja elektroniczna).

2017 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

 • „Adeptus” (wersja polska i angielska), nr 9 za 2017 rok: „Ciało, płeć, kultura; nr 10 za 2017 rok: Stare i nowe media: zjawiska, teorie, komunikacja”.
 • „Cognitive Studies | Etudes cognitives” nr 17 za 2017 rok.
 • „Colloquia Humanistica” nr 6 za 2017 rok: „The images of the borders of civilizations”.
 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” nr 52 za 2017 rok.

2016 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

 • „Adeptus” (wersja polska i angielska), nr 7 i nr 8 za 2016 rok.
 • „Cognitive Studies | Études cognitives” nr 16 za 2016 rok.
 • „Colloquia Humanistica” t. 5 za 2016 rok: „Nation. ‚Natsiya’. Ethnie”.

Monogafie

Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, red. Grzegorz Godlewski, Joanna Roszak, Warszawa: ISPAN & FS (wersja drukowana i elektroniczna).

2015 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

 • „Acta Baltico Slavica” nr 39 za 2015 rok: „Pogranicza i kontakty językowe na pograniczu bałtycko-słowiańskim”.
 • „Cognitive Studies | Études cognitives” nr 15 za 2015 rok.
 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” nr 50 za 2015 rok.

Monografie

 • Lucyna Agnieszka Jankowiak, Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie „Słownika terminologii lekarskiej polskiej” z 1881 roku), Warszawa: IS PAN & FS [seria: Prace Slawistyczne „Slavica” 138].
 • Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4: Wartości w świecie słowiańskim, red. Ewa Golachowska, Dorota Pazio-Wlazłowska, Warszawa: IS PAN & FS.
 • Joanna Satoła-Staśkowiak, Najmłodsza leksyka polska i bułgarska, Warszawa: IS PAN & FS.
 • Irena Sawicka, Jolanta Sujecka, Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – języki – areały – konceptualizacje, Warszawa: IS PAN & FS.
 • Semantyka a konfrontacja językowa, t. 5, red. Danuta Roszko, Joanna Satoła-Staśkowiak, Warszawa: IS PAN & FS.
 • Piotr Szenajch, Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych, Warszawa: IS PAN & FS.
 • Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa: WUW przy współudziale IS PAN & FS.

2014 r.

Czasopisma współwydane przez Fundację

 • „Acta Baltico Slavica”, nr 38 za 2014 rok.
 • „Cognitive Studies | Études cognitives”, nr 14 za 2014 rok.
 • „Slavia Meridionalis” nr 14 za 2014 r.
 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” nr 49 za 2014 rok.

Monografie

 • Ryszard Grzesik, Hungaria – Slavia – Europa Centralis. Studia z dziejów kultury środkowoeuropejskiej we wczesnym średniowieczu, Warszawa: ISPAN & FS [seria: Kultura na pograniczach 9].
 • Anna Jawor, Wojna kultur, Czy „flaga tęczowa” wypiera „biało-czerwoną”?, Warszawa: PWN przy udziale: IS PAN & FS.
 • Radosław Kaleta, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Warszawa; Warszawa: ISPAN & FS.
 • Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 3: Narracja i pamięć, red. Ewa Golachowska, Anna Zielińska, Warszawa: Warszawa: ISPAN & FS.
 • Joanna Satoła-Staśkowiak, Violetta Koseska-Toszewa we współpracy z Ludmiłą Dimitrovą, Współczesny słownik bułgarsko-polski, zeszyt 1, Warszawa: Warszawa: ISPAN & FS.
 • Studia Borysiana. Etymologica, diachronica, slavica. W 75. rocznicę urodzin profesora Stanisława Borysia, red. Mariola Jakubowicz, Beata Raszewska-Żurek, Warszawa: ISPAN & FS.
 • Andrzej Wędzki, Miechów w średniowieczu. Studia z dziejów miasta i klasztoru. Zagadka Jaksy, Warszawa: Warszawa: ISPAN & FS.
 • W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku, red. Krzysztof Snarski, Adam Żulpa, Warszawa-Suwałki: Warszawa: ISPAN & FS & Muzeum Okręgowe w Suwałkach.

2013 r.

 • Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma, Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, t. II, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Dorota K. Rembiszewska, Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Anna Kotłowska, Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, zeszyt 6, Pisarze wieku XI, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Cognitive Studies | Etudes Cognitives”, vol. 13, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 48, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2012 r.

 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 47, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Cognitive Studies | Etudes Cognitives”, vol. 12, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. E. Golachowska, A. Zielińska, Konstrukcje i destrukcje tożsamości. t. II Tożsamość wobec wielojęzyczności, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Sylwia Siedlecka, Poganki i intelektualistki. Bohaterki Błagi Dimitrowej w poszukiwaniu źródeł tożsamości, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Katarzyna Kotyńska, Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX–XXI wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Anna Kisiel, Polskie partykuły wyróżniające, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Ewa Masłowska, Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i w kulturze polskiej, wydawnictwo AGADE, Warszawa.
 • Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska, część V (R – Stracenie), opracowały Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Michał Stefański, Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Paweł Buszko, Żyd Żydem. Wizerunek Żyda w kulturze ludowej podlaskich prawosławnych Białorusinów. Miasteczko Orla, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Katarzyna Wrzesińska, Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji 1893–1918. Między ideą wychowawczą a polityką, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Irena Maryniakowa, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. IV. Słowotwórstwo, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2011 r.

 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 46, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Grażyna Charytoniuk-Michiej, Obrzęd dziadów w dokumentach i w cyklu Mickiewicza, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Ewa Golachowska, Anna Zielińska, Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 1. Wokół religii i jej języka, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Grażyna Szwat-Gyłybowa, E. Drzewiecka i zespół autorów, Leksykon tradycji bułgarskiej, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2010 r.

 • Joanna Satoła-Staśkowiak, Polsko-bułgarskie odpowiedniości przekładowe czasów przeszłych, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2009 r.

 • red. Grażyna Szwat-Gyłybow i Joanna Goszczyńska, Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Iwona Bielińska-Gardziel, Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Viara Maldjieva, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 9, Słowotwórstwo, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Hanna Popowska-Taborska, Ewa Rzetelska-Feleszko, Dialekty kaszubskie w świetle dziewiętnastowiecznych materiałów archiwalnych. Prezentacja i opracowanie kaszubskich materiałów językowych zebranych przez Georga Wenkera w latach 1879–1887.
 • red. Irena Maryniakowa, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczny, t. X, Leksyka 6, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak, Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska, część IV (Plemię–Pytlowany), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Mirosław Jankowiak, Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Violetta Koseska i Roman Roszko, Semantyka a konfrontacja językowa, t. 4, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2008 r.

 • red. Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska, Tożsamość – Język – Rodzina. Metody badania przeszłości na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Joanna Nowak, Duchowe piętno społeczeństw. O narodzie i narodowości w polskiej myśli XIX wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Andrzej Wędzki, Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu. T. 1 Tekst; T. 2 Bibliografia, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Zbigniew Greń, Helena Krasowska, Słownik górali polskich na Bukowinie, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Stanisław Karolak, Semantyczna kategoria aspektu. Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. VIII, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2007 r.

 • Zofia Kowalik-Kaleta, Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII–XV wiek), t. I, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Zofia Kowalik-Kaleta, Leonarda Dacewicz, Beata Raszewska-Żurek, Słownik najstarszych nazwisk polskich. Pochodzenie językowe, t. I, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Acta Baltico-Slavica”, t. 31, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Kazimiera Pastusiak, Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych etnograficznych i językowych na podstawie nazw roślin, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2006 r.

 • Koji Morita, Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Katarzyna Kotyńska, Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Danuta Roszko, Funkcjonalne odpowiedniki litewskiego perfectum w litewskiej gwarze puńskiej i w języku polskim, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Dorota Rembiszewska, Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2005 r.

 • Grażyna Szwat-Gyłybowa, Haeresis bulgarica, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Agnieszka Gucka, Obraz emigracji polskiej na łamach „Dziennika Poznańskiego” (1859–1939) i „Kuriera Poznańskiego” (1872–1939), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2004 r.

 • Roman Roszko, Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim (w zestawieniu z językiem polskim), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Zbigniew Greń, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2003 r.

 • red. Zofia Kaleta, Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2002 r.

 • Iryda Grek-Pabisowa, Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Jerzy Szokalski, W kręgu Jesienina, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2001 r.

 • red. Ola Hnatiuk i Larysa Szost, Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890–1930, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Kwiryna Handke, Słowianie, Słowiańszczyzna – pojęcia i rzeczywistość dawniej i dziś, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close