Publikacje

Książki wydane przy współudziale Fundacji Slawistycznej dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2013 r.

 • Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma, Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie, t. II, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Dorota K. Rembiszewska, Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Anna Kotłowska, Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, zeszyt 6, Pisarze wieku XI, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Cognitive Studies | Etudes Cognitives”, vol. 13, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 48, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2012 r.

 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 47, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Cognitive Studies | Etudes Cognitives”, vol. 12, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. E. Golachowska, A. Zielińska, Konstrukcje i destrukcje tożsamości. t. II Tożsamość wobec wielojęzyczności, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Sylwia Siedlecka, Poganki i intelektualistki. Bohaterki Błagi Dimitrowej w poszukiwaniu źródeł tożsamości, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Katarzyna Kotyńska, Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX–XXI wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Anna Kisiel, Polskie partykuły wyróżniające, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Ewa Masłowska, Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i w kulturze polskiej, wydawnictwo AGADE, Warszawa.
 • Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska, część V (R – Stracenie), opracowały Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Michał Stefański, Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Paweł Buszko, Żyd Żydem. Wizerunek Żyda w kulturze ludowej podlaskich prawosławnych Białorusinów. Miasteczko Orla, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Katarzyna Wrzesińska, Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji 1893–1918. Między ideą wychowawczą a polityką, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Irena Maryniakowa, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. IV. Słowotwórstwo, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2011 r.

 • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 46, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Grażyna Charytoniuk-Michiej, Obrzęd dziadów w dokumentach i w cyklu Mickiewicza, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Ewa Golachowska, Anna Zielińska, Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 1. Wokół religii i jej języka, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Grażyna Szwat-Gyłybowa, E. Drzewiecka i zespół autorów, Leksykon tradycji bułgarskiej, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2010 r.

 • Joanna Satoła-Staśkowiak, Polsko-bułgarskie odpowiedniości przekładowe czasów przeszłych, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2009 r.

 • red. Grażyna Szwat-Gyłybow i Joanna Goszczyńska, Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Iwona Bielińska-Gardziel, Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Viara Maldjieva, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 9, Słowotwórstwo, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Hanna Popowska-Taborska, Ewa Rzetelska-Feleszko, Dialekty kaszubskie w świetle dziewiętnastowiecznych materiałów archiwalnych. Prezentacja i opracowanie kaszubskich materiałów językowych zebranych przez Georga Wenkera w latach 1879–1887.
 • red. Irena Maryniakowa, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczny, t. X, Leksyka 6, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Elżbieta Kędelska, Irena Kwilecka, Arleta Łuczak, Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska, część IV (Plemię–Pytlowany), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Mirosław Jankowiak, Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Violetta Koseska i Roman Roszko, Semantyka a konfrontacja językowa, t. 4, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2008 r.

 • red. Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska, Tożsamość – Język – Rodzina. Metody badania przeszłości na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Joanna Nowak, Duchowe piętno społeczeństw. O narodzie i narodowości w polskiej myśli XIX wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Andrzej Wędzki, Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu. T. 1 Tekst; T. 2 Bibliografia, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Zbigniew Greń, Helena Krasowska, Słownik górali polskich na Bukowinie, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Stanisław Karolak, Semantyczna kategoria aspektu. Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. VIII, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2007 r.

 • Zofia Kowalik-Kaleta, Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII–XV wiek), t. I, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Zofia Kowalik-Kaleta, Leonarda Dacewicz, Beata Raszewska-Żurek, Słownik najstarszych nazwisk polskich. Pochodzenie językowe, t. I, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • „Acta Baltico-Slavica”, t. 31, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Kazimiera Pastusiak, Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych etnograficznych i językowych na podstawie nazw roślin, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2006 r.

 • Koji Morita, Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Katarzyna Kotyńska, Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Danuta Roszko, Funkcjonalne odpowiedniki litewskiego perfectum w litewskiej gwarze puńskiej i w języku polskim, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Dorota Rembiszewska, Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2005 r.

 • Grażyna Szwat-Gyłybowa, Haeresis bulgarica, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Agnieszka Gucka, Obraz emigracji polskiej na łamach „Dziennika Poznańskiego” (1859–1939) i „Kuriera Poznańskiego” (1872–1939), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2004 r.

 • Roman Roszko, Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim (w zestawieniu z językiem polskim), wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • Zbigniew Greń, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2003 r.

 • red. Zofia Kaleta, Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2002 r.

 • Iryda Grek-Pabisowa, Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Jerzy Szokalski, W kręgu Jesienina, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

2001 r.

 • red. Ola Hnatiuk i Larysa Szost, Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890–1930, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • red. Kwiryna Handke, Słowianie, Słowiańszczyzna – pojęcia i rzeczywistość dawniej i dziś, wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.