Uruchomienie witryny „Józef Obrębski 1905–1967”: efekt zakończenia projektu MNiSW i Fundacji Slawistycznej

https://ispan.waw.pl/obrebski/

31 stycznia 2020 roku została udostępniona witryna internetowa, która powstała ze środków projektu „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. Weryfikacja, opracowanie naukowe i upowszechnienie w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa Obrębskiego z Macedonii sporządzonej w latach 1930.”. Jest to projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 800/P-DUN/2018, realizowany przez Fundację Slawistyczną w latach 2018–2019. Jego wykonawcami byli Anna Engelking, Joanna Rękas, Ilija Upalevski, Olimpia Dragouni, Helena Teleżyńska, Ewa Pajestka-Kojder, Michał Swianiewicz i Katarzyna Roman-Rawska. Konstruktorem i administratorem witryny jest Piotr Otręba.

Zasadniczym celem projektu było finalne opracowanie naukowe oraz upowszechnienie na witrynie internetowej pełnego korpusu materiałów terenowych i opracowań Józefa Obrębskiego z Macedonii. Jest to znacząca część spuścizny naukowej tego antropologa, zawierająca uratowaną z powstania warszawskiego dokumentację etnograficzną i jej antropologiczne interpretacje – pokłosie jego ekspedycji na macedońskie Porecze w latach 1932–1933.

Macedońska spuścizna Obrębskiego znajduje się w archiwum uniwersyteckim w Amherst w USA (http://scua.library.umass.edu/umarmot/obrebski-jozef/). Składają się na nią rękopiśmienne zapisy terenowe w języku polskim i macedońskim (notowane w alfabecie łacińskim i cyrylickim, w znacznym stopniu trudno czytelne) oraz opracowania naukowe (maszynopisy i rękopisy monografii i artykułów), przygotowane w części po polsku, w części po angielsku, a także szkice, mapki, rysunki i ok. 550 negatywów fotograficznych. W ramach zakończonego projektu materiał ten został poddany weryfikacji lingwistycznej i merytorycznej oraz krytycznemu opracowaniu naukowemu. Znaczne fragmenty opracowanej dokumentacji otrzymały postać dwujęzyczną: zweryfikowanym oryginalnym zapisom macedońskim, prezentowanym w polskiej transkrypcji, towarzyszą przekłady. Macedonię udostępniamy na witrynie w postaci pdfów (zakładka „Pisma”, podstrona „Publikacje Józefa Obrębskiego”).

Docelowo, po wprowadzeniu ostatnich korekt i uzupełnień, Macedonia ukaże się drukiem w wersji książkowej. Będzie to drugi tom serii pism Józefa Obrębskiego „Prace etnosocjologiczne” (2 woluminy, wyd. Oficyna Naukowa, 2020).

Treści witryny, zarówno jeśli chodzi o wiedzę o Obrębskim, jak i o jego prace, będą rozbudowywane.


Witryna powstała ze środków projektu „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. Weryfikacja, opracowanie naukowe i upowszechnienie w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa Obrębskiego z Macedonii sporządzonej w latach 1930.” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 800/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW w języku polskim