Ważny komunikat dotyczący dofinansowania konferencji i innych działań służących upowszechnianiu nauki

W roku 2019 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o nieogłaszaniu programu „Dofinansowanie upowszechniania nauki” (DUN). Finansowanie konferencji naukowych oraz inicjatyw popularyzujących naukę ma się odbyć w ramach dwóch innych programów.

„Społeczna odpowiedzialność nauki”

Program składa się z dwóch modułów, z których jeden o nazwie „Popularyzacja nauki i promocja sportu” służy wsparciu realizacji następujących projektów:

  1. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  2. organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
  3. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  4. organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki.

Komunikat jest dostępny na stronie MNISW od 3 lipca (http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-lipca-2019-r-o-ustanowieniu-programu-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-i-naborze-wnioskow.html ). System naboru wniosków będzie działał od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r. Fundacja jest uprawniona do wnioskowanie o wsparcie dwóch zadań, które powinny być skierowane do szerszego grona odbiorców.

„Doskonała nauka”

 Program służący wsparciu działań naukowych składa się z dwóch modułów:

  1. „Wsparcie konferencji naukowych” – wspierana jest realizacja „projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych”;
  2. „Wsparcie monografii naukowych” – dotyczy wydawania „monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe […] w celu […] udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń”.

Komunikat MNISW ze szczegółami dotyczącymi aplikacji ukazał się 28 sierpnia 2019 roku (http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-28-sierpnia-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doskonala-nauka-i-naborze-wnioskow.html). System naboru wniosków będzie działał od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r. Fundacja jest uprawniona do wnioskowanie o wsparcie dwóch zadań w ramach każdego z modułów.

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wsparcie MNISW na organizacją konferencji przy pomocy FS w ramach powyższych programów uprzejmie prosimy o zalogowanie się na naszej stronie i wypełnienie wstępnego formularza zgłoszenia do 28 września 2019 r. Na podstawie zgłoszeń komisja w składzie: 2 przedstawicieli Zarządu Fundacji Slawistycznej, 2 przedstawicieli Rady Fundacji Slawistycznej, 1 przedstawiciel Instytutu Slawistyki PAN, na początku października dokona wyboru dwóch projektów zgłaszanych do programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz kolejnych dwóch projektów konferencyjnych i dwóch projektów monograficznych, do programu „Doskonała nauka”.

Prosimy o dostosowane do wymogów konkursów, staranne i kompletne przygotowywanie zgłoszeń!

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z sekretarzem Zarządu FS dr Jakubem Banasiakiem (jakubbanasiak@o2.pl).