Ważny komunikat dotyczący dofinansowania konferencji i innych działań służących upowszechnianiu nauki

W roku 2019 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o nieogłaszaniu programu „Dofinansowanie upowszechniania nauki” (DUN). Finansowanie konferencji naukowych oraz inicjatyw popularyzujących naukę ma się odbyć w ramach dwóch innych programów.

„Społeczna odpowiedzialność nauki”

Program składa się z dwóch modułów, z których jeden o nazwie „Popularyzacja nauki i promocja sportu” służy wsparciu realizacji następujących projektów:

  1. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  2. organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
  3. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  4. organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki.

Komunikat jest dostępny na stronie MNISW od 3 lipca (http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-lipca-2019-r-o-ustanowieniu-programu-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-i-naborze-wnioskow.html ). System naboru wniosków będzie działał od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r. Fundacja jest uprawniona do wnioskowanie o wsparcie dwóch zadań, które powinny być skierowane do szerszego grona odbiorców.

„Doskonała nauka”

 Program służący wsparciu działań naukowych składa się z dwóch modułów:

  1. „Wsparcie konferencji naukowych” – wspierana jest realizacja „projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych”;
  2. „Wsparcie monografii naukowych” – dotyczy wydawania „monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe […] w celu […] udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń”.

Komunikat MNISW ze szczegółami dotyczącymi aplikacji ukazał się 28 sierpnia 2019 roku (http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-28-sierpnia-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doskonala-nauka-i-naborze-wnioskow.html). System naboru wniosków będzie działał od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r. Fundacja jest uprawniona do wnioskowanie o wsparcie dwóch zadań w ramach każdego z modułów.

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wsparcie MNISW na organizacją konferencji przy pomocy FS w ramach powyższych programów uprzejmie prosimy o zalogowanie się na naszej stronie i wypełnienie wstępnego formularza zgłoszenia do 28 września 2019 r. Na podstawie zgłoszeń komisja w składzie: 2 przedstawicieli Zarządu Fundacji Slawistycznej, 2 przedstawicieli Rady Fundacji Slawistycznej, 1 przedstawiciel Instytutu Slawistyki PAN, na początku października dokona wyboru dwóch projektów zgłaszanych do programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz kolejnych dwóch projektów konferencyjnych i dwóch projektów monograficznych, do programu „Doskonała nauka”.

Prosimy o dostosowane do wymogów konkursów, staranne i kompletne przygotowywanie zgłoszeń!

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z sekretarzem Zarządu FS dr Jakubem Banasiakiem (jakubbanasiak@o2.pl).

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close