Zaproszenie do udziału w konferencji

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundacja Slawistyczna zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Jedność w Różnorodności. WOKÓŁ SŁOWIAŃSKIEJ AKSJOSFERY. EUROJOS XIV”, 11−13 września 2018 roku.

Międzynarodowa konferencja naukowa: „Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV” (11−13 września 2018) – zadanie finansowane w ramach umowy 800/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wartości są szeroko obecne w dyskusjach publicznych na tematy społeczne i polityczne, przywoływane są często na forum krajowym i międzynarodowym. Uczestnicy publicznych debat chętnie odwołują się do równości, solidarności, sprawiedliwości, patriotyzmu czy ojczyzny. Przy czym zakładają, że słowa, którymi się posługują, są przez wszystkich rozumiane w ten sam sposób. Założenie to upraszcza stan rzeczy. Te same słowa i pojęcia są bowiem różnie interpretowane nawet przez sąsiadujące ze sobą społeczności. Dotyczy to zwłaszcza pojęć tożsamotwórczych, fundamentalnych dla kultury, takich jak: rodzina, naród, wolność, solidarność, demokracja, tolerancja… Różnice semantyki prowadzą do nieporozumień i barier w komunikacji. Dlatego pożądane jest ich zdefiniowanie, ustalenie zakresu i obszaru. Ich dookreślenie pozwala wskazać elementy wspólne, których wyraźne sprecyzowanie sprzyja wzajemnemu zrozumieniu.

Takie właśnie zadanie chcemy postawić przed uczestnikami spotkania.

Oglądowi zostaną poddane koncepty: RODZINA, ZDROWIE, SOLIDARNOŚĆ, DUSZA, TOLERANCJA, NARÓD, DEMOKRACJA, PATRIOTYZM, SPRAWIEDLIWOŚĆ i OJCZYZNA.

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim językoznawców prowadzących badania nad tożsamością Słowiańszczyzny (poszczególnych narodów słowiańskich, ale także ich sąsiadów bliższych i dalszych) w perspektywie wyznawanych systemów wartości. Spotkanie otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych tematem.

Kwalifikacja referatów odbędzie się na podstawie dokonanej przez organizatorów oceny abstraktów.

Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie oraz język angielski.

Czas wystąpienia: 20 minut.

Prosimy zgłoszenia udziału i tytuły referatów przesłać do 31 maja 2018 roku na adres: eurojos14@ispan.waw.pl.

Program konferencji i informacje na temat miejsca spotkania (Lublin lub okolice) zostaną ustalone do 15 czerwca 2018 roku i przesłane osobom zainteresowanym udziałem.

Komitet Organizacyjny
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
dr Dorota Pazio-Wlazłowska
dr Małgorzata Kasner

EUROJOS XIV – zaproszenie
EUROJOS XIV – karta zgłoszenia

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close