Zaproszenie na wręczenie Nagrody Fundacji Slawistycznej za Debiut Książkowy z Dziedziny Slawistyki za rok 2018

Kapituła Nagrody Fundacji Slawistycznej serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia Nagrody Fundacji Slawistycznej za Debiut Książkowy z Dziedziny Slawistyki za rok 2018 dr Ewie Wróblewskiej-Trochimiuk, autorce książki Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny.

Uroczystość odbędzie się 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w siedzibie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Jaracza 6/12 w Warszawie.

Monografia dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny (Wydawnictwo Libron – Filip Lohner i Instytut Slawistyki PAN, Kraków–Warszawa 2018) – choć opatrzona nieco przewrotnym tytułem, sugerującym, że mowa w niej o sprawach marginalnych czy peryferyjnych – prezentuje problemy istotne dla całego europejskiego kręgu kulturowego, a mianowicie relacje polityki i wizualności. Na materiale pochodzącym z bardzo rozległego okresu – od połowy XIX wieku do początku wieku XXI – autorka pokazuje procesy instrumentalizacji sfery wizualnej do celów politycznych, a także analizuje różne możliwości odczytania poszczególnych obrazów, wreszcie zwraca uwagę na konieczność uwzględniania materiałów wizualnych w badaniach historycznych. Pokazując to, co się dzieje na marginesach, zawsze bardzo czułych na przebieg wydarzeń w centrum, autorka dowartościowuje kulturę chorwacką, stara się przełamać jej rzekomą peryferyjność i włączyć ją w główny nurt europejski.

Sztuka marginesów została nagrodzona przez Kapitułę Nagrody Fundacji Slawistycznej nie tylko dlatego, że wprowadza do polskiego obiegu naukowego temat chorwackiej upolitycznionej wizualności, ale również dlatego, że – dzięki temu, że napisana jest wartkim językiem – ma szansę przedostać się do świata pozanaukowego i upowszechnić wiedzę o kulturze kraju, który przeciętnemu Polakowi z różnych powodów wydaje się bliski.