Projekty Fundacji Slawistycznej z dofinansowaniem w programie Działalność Upowszechniająca Naukę

Jest nam niezwykle miło zawiadomić, że wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazły się także te zgłoszone przez Fundację Slawistyczną.

Dzięki wsparciu w programie Fundacja będzie mogła podtrzymać prowadzoną działalność wydawniczą, mającą na celu udostępnianie w otwartym dostępie publikacji wnoszących istotny wkład w rozwój badań slawistycznych. Oznacza to także możliwość kontynuowania prac nad wieloletnimi działaniami Fundacji: rozbudową systemów repozytorium iReteslaw i bazy danych iSybislaw, organizacją konferencji naukowych poświęconych nauczaniu języka polskiego za granicą i dziedzictwu bukowińskiemu, a także włączenie się w nowe działania popularyzatorskie, takie jak katalog pomników ku czci poległych na Pomorzu Środkowym.

Wykaz zakwalifikowanych projektów został opublikowany na stronie Ministerstwa