O Fundacji

Fundacja Slawistyczna, powołana do życia przez warszawskie środowisko slawistów, obchodzi w 2017 roku jubileusz 25-lecia. Celem Fundacji jest wspieranie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o językach i kulturach krajów słowiańskich. Fundacja współpracuje z licznymi zagranicznymi i krajowymi centrami slawistycznymi oraz od początku swojego istnienia wspiera młode pokolenia slawistów.

Od 2000 roku Fundacja skutecznie pozyskuje środki finansowe na publikacje: dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie działalności upowszechniającej naukę wydała do końca 2015 roku 76 książek. We współpracy z takimi ośrodkami naukowymi w kraju, jak m.in. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego czy Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się realiom i potrzebom środowiska slawistów Fundacja intensywnie zaangażowała się w działalność w zakresie humanistyki cyfrowej. Od 2015 roku jest partnerem projektu realizowanego przez Instytut Slawistyki PAN, w ramach którego w wolnym dostępie wydawanych jest osiem czasopism naukowych. Fundacja wspiera również Bibliograficzną bazę danych światowego językoznawstwa slawistycznego (iSybislaw) oraz Internetowe repozytorium tekstów slawistycznych (iReteslaw).